VI. česko-slovenská konference o polymerech

Přednášky a posteryzamek
Ústav makromolekulární chemie AV ČR, v.v.i.