Ústav makromolekulární chemie Akademie věd České republiky
Ústav polymérov Slovenskej Akadémie vied
IV. česko-slovenská konference o polymerech
POLYMERY 2006

17. - 20. září 2006

Středisko společných činností
Akademie věd České republiky

Zámecký hotel Třešť
Dr. Richtra 234,
TŘEŠŤ


Programová brožura


Logo UMCH

Programová brožura konference publikovaná jako

ISBN 80-85009-54-4

Ústavem makromolekulární chemie
Akademie věd České republiky


Česko - Slovenská konference

POLYMERY 2006

Předsedkyně konference

Jana Kovářová

Ústav makromolekulární chemie
Akademie věd České republiky

Vědecký výbor

Karel ULBRICH.

Mária OMASTOVÁ

Štefan CHMELA

Jana KOVÁŘOVÁ

Pavol HRDLOVIČ

Jozef RYCHLÝ

František RYPÁČEK

Ivan FORTELNÝ

Organizátor:

Ústav makromolekulární chemie Akademie věd České republiky

Karel ULBRICH ředitel ústavu

Jana KOVÁŘOVÁ předsedkyně konference

Drahomír VÝPRACHTICKÝ tajemník pro vědecká setkání

Josef JŮZA informaticko technická spolupráce

Eva GRISOVÁ, Marie RODOVÁ kancelář vědeckých setkání


ObsahINFORMACE

Všeobecné informace

Díky velmi dobrému ohlasu na setkání slovenských a českých odborníků zabývajících se makromolekulární chemií a fyzikou v minulých letech pořádáme letos již čtvrtou společnou konferenci „POLYMERY 2006“. Pro její konání jsme vybrali zajímavou lokalitu zámku Třešť (http://www.zamek-trest.cz/).

Hlavním přínosem pořádaných setkání makromolekulárních chemiků a fyzikálních chemiků, chemických fyziků a fyziků zabývajících se makromolekulami má být prohloubení vzájemné informovanosti o výzkumných projektech a jejich výsledcích nejen univerzitního a akademického charakteru, ale i z oblastí cíleného a aplikovaného výzkumu. Proto rádi vítáme účast kolegů z větších i menších firem a podniků. Mladším vědeckým pracovníkům a doktorandům z obou republik poslouží toto setkání jako vhodné forum pro prezentaci výsledků a k získání prvních mezinárodních kontaktů.

Registrace

Registrace všech účastníků se koná v neděli dne 17. září 2006 od 16:30 do 18:30 hodin ve foyeru Zámeckého hotelu Třešť a pokračuje v pondělí 18. září 2006 od 8:00 do 9:00 hodin. Podmínkou registrace je uhrazený účastnický poplatek.

Účastnický poplatek

Účastnický poplatek činí 6 000,- Kč, pokrývá ubytování, stravování, programovou brožuru, registrační materiály a účast na všech zasedáních. V poplatku není zahrnut žádný druh pojištění.

Stravování

Snídaně se budou podávat v restauraci Zámeckého hotelu od 7:00 do 9:00 hod., obědy cca od 12:15 do 14:00 hodin a večeře po skončení jednání cca v 18:30 hod.

Občerstvení bude k dispozici v programových přestávkách v prostorách před zasedacími síněmi.

Ubytování

Organizátoři zajistili ubytování v Zámeckém hotelu Třešť všem účastníkům, kteří v daném termínu závazně požádali o jeho rezervaci.

Raut

Účastníci konference jsou srdečně zváni na neformální večeři, která se koná v neděli 17.9. 2006 od 19:00 .ROZVRH KONFERENCE

Neděle 17.září 16:30 - 18:30   Registrace
  19:00   Raut
       
       
Pondělí 18.září  9:00 -  9:10 Zahájení konference
   9:10 -  9:35 KS 01 J. Rychlý
   9:35 - 10:00 KS 02 Cs. Kosa
  10:00 - 10:25 KS 03 L. Búcsiová
       
  10:25 - 10:50 Přestávka na kávu
       
  10:50 - 11:15 KS 04 S. Kukla
  11:15 - 11:40 KS 05 J. Kronek
  11:40 - 12:05 KS 06 J. Lustoň
     
       
  12:05 - 14:00 Polední přestávka
       
  14:00 - 14:25 KS 07 T. Etrych
  14:25 - 14:50 KS 08 P. Chytil
  14:50 - 15:15 KS 09 M.Studenovský
  15:15 - 15:40 KS 10 A. Braunová
       
  15:40 - 16:10 Přestávka na kávu
       
  16:10 - 16:35 KS 11 M. Hrubý
  16:35 - 17:00 KS 12 J. Kozempel
       
  17:00 - 19:00 Posterová sekce (P 01 - P 16)
       
  19:00 Večeře  
       
       
Úterý 19.září  9:00 -  9:25 KS 13 D. Bakoš
   9:25 -  9:50 KS 14 L. Vojtová
   9:50 - 10:15 KS 15 E. Chánová
       
  10:15 - 10:45 Přestávka na kávu
       
  10:45 - 11:10 KS 16 V. Rabová
  11:10 - 11:35 KS 17 I. Janigová
  11:35 - 12:00 KS 18 M.Omastová
  12:00 - 12:25 KS 19 Š. Florián
       
  12:25 - 14:00 Polední přestávka
       
  14:00 - 14:25 KS 20 I. Novák
  14:25 - 14:50 KS 21 J. Roda
  14:50 - 15:15 KS 22 G. Miková
  15:15 - 15:40 KS 23 H. Beneš
       
  15:40 - 16:10 Přestávka na kávu
       
  16:10 - 18:10 Posterová sekce (P17 - P32)
       
  18:30 Slavnostní večeře
       
       
Středa 20.září  9:00 -  9:25 KS 24 J. Svoboda
   9:25 -  9:50 KS 25 J. Zedník
   9:50 - 10:15 KS 26 J. Merna
       
  10:15 - 10:45 Přestávka na kávu
       
  10:45 - 11:10 KS 27 J. Havránková
  11:10 - 11:35 KS 28 P. Košovan
  11:35 - 12:00 KS 29 D. Berek
       
  12:00 Zakončení konference + oběd

Seznam přednášek

KS 01 J. RYCHLÝ, L. RYCHLÁ
  Možnosti aplikácie sledovania slabej svetelnej emisie doprevádzajúcej  oxidáciu polymérov
KS 02 C. KOSA, T. CORRALES, C. PEINADO, M.J. GARCIA-CASAS, I. LUKÁČ
  Study of photoperoxidation and crosslinking of styrene copolymer bearing benzil pendant groups using fluorescence probes and chemiluminescence
KS 03 Ľ. BÚCSIOVÁ, M.YIN, W.D.HABICHER
  Utilization of fluorescence spectroscopy for living radical polymerisation of styrene
KS 04 S. KUKLA, D. VÝPRACHTICKÝ, V. CIMROVÁ
  Lanthanide(III) ion luminiscence in complexes with polymer ligands
KS 05 J. KRONEK, J. LUSTOŇ
  Nové prístupy v syntéze fotoreaktívnych polymérov na báze 2-oxazolínov
KS 06 J. LUSTOŇ, J. KRONEK
  Polymerizačné reakcie cyklických iminoéterov
KS 07 T. ETRYCH, P. CHYTIL, T. MRKVAN, M. ŠÍROVÁ, B. ŘÍHOVÁ, K.ULBRICH
  Polymerní kancerostatika pro pasivní směrování do pevných nádorů
KS 08 P. CHYTIL, T. ETRYCH, M. ŠÍROVÁ, T. MRKVAN, B. ŘÍHOVÁ, K.ULBRICH
  Polymerní nosiče léčiv s micelární strukturou
KS 09 M. STUDENOVSKÝ, K.ULBRICH
  Sulfenamid – nový typ redukčně štěpitelné vazby pro dopravu a řízené uvolňování léčiv
KS 10 A. BRAUNOVÁ, M. PECHAR, K.ULBRICH
  Multiblokové polymery na bázi PEG, obsahující hydrolyticky a redukčně štěpitelné vazby
KS 11 M. HRUBÝ, J. KUČKA, H. MACKOVÁ, M. BABIČ, K. ULBRICH, L. LEŠETICKÝ, O. LEBEDA
  Biodegradovatelné termoresponsivní polymery pro biomedicinální aplikace
KS 12 J. KOZEMPEL, M. HRUBÝ, J. KUČKA, O. LEBEDA
  Nové polymerní nosiče 198Au a 64Cu pro radioterapii
KS 13 D. BAKOŠ, S. BUBENÍKOVÁ, L. VODNÁ, I. LACÍK
  Biomateriály na báze prírodných polymérov
KS 14 L. VOJTOVÁ, J. JANČÁŘ, L. BABÁK, I. MÁROVÁ, J. DAVID, M. VÁVROVÁ         
  Biodegradable polyurethane foams
KS 15 E. CHÁNOVÁ, Š. POPELKA, L. MACHOVÁ, V. PROKS, F. RYPÁČEK
  Detekce biomimetických skupin na polylaktidových površích modifikovaných funkcionalizovanými amfifilními blokovými kopolymery
KS 16 V. RABOVÁ, P. HRON
  Nanokompozity na bázi silikonového kaučuku
KS 17 I. JANIGOVÁ, Z.NÓGELLOVÁ, I. CHODÁK, F. LEDNICKÝ
  Štúdium kompozitov na báze montmorillonitu s biodegradovateľnou matricou
KS 18 M. OMASTOVÁ, M. MRAVČÁKOVÁ, J. PROKEŠ
  Štruktúra a elektrická vodivosť polypropylén/montmorillonit/polypyrolových  kompozitov
KS 19 Š. FLORIÁN, I. NOVÁK
  Investigation of properties of pressure-sensitive adhesives with electric conductivity
KS 20 I. NOVÁK, M. ŠTEVIAR, I. CHODÁK, I. KRUPA, T. NEDELČEV, M. ŠPÍRKOVÁ, M. CHEHIMI, A.  KLEINOVÁ, O. ŠOLCOVÁ
  Surface and adhesive properties of polyethylene modified by electrical discharge plasma
KS 21 J. RODA, J. BROŽEK
  Modifikace polyamidu 6 aniontovou polymerací
KS 22 G. MIKOVÁ, I. KRUPA, I. CHODÁK
  “Phase change materials“  (PCM) na báze polyetylénu a parafínu
KS 23 H. BENEŠ, M. DUŠKOVÁ, M. PEKÁREK, J. KOVÁŘOVÁ, J. POSPÍŠIL, K. ZETKOVÁ
  New application possibilities for recycled polyols
KS 24 J. SVOBODA, J. SEDLÁČEK, D. RÉDROVÁ, G. DVOŘÁKOVÁ, J. VOHLÍDAL
  Rh complexes anchored on inorganic and polymer supports: heterogeneous catalysts for polymerization of phenylacetylene and its ring-substituted derivatives into high-purity polymers
KS 25 J. ZEDNÍK, J. SVOBODA, J. SEDLÁČEK, J. VOHLÍDAL, D. RÉDROVÁ
  Preparation and application of dinuclear carboxylate-bridged rhodium-diene complexes
KS 26 J. PELEŠKA, S. HERMANOVÁ, J. MERNA
  Mechanistic investigation of non-MAO activated nickel-diimine catalyzed olefin polymerization by UV-visible spectroscopy
KS 27 J. HAVRÁNKOVÁ, Z. LIMPOUCHOVÁ, K. PROCHÁZKA
  Association behaviour of heteroarm star copolymer by - a Monte Carlo study
KS 28 P. KOŠOVAN, Z. LIMPOUCHOVÁ, K. PROCHÁZKA
  Conformational behaviour of comb-like polyelectrolytes in selective solvent; computer simulation study
KS 29 D. BEREK
  Kvapalinová chromatografia polymérov pri limitných podmienkach entalpických interakciíSeznam posterů

 

P 01

M. Vavřík, J. Czernek
Alternativní metody přípravy N-karboxyanhydridů α-aminokyselin

P 02

V. Proks, L. Machová, F. Rypáček
Syntéza biodegradovatelných blokových kopolymerů nesoucích bioaktivní peptidové sekvence

P 03

R. Hobzová, H. Kompertová, J. Michálek, V. Guryča, M. Přádný, B. Dvořánková
Modifikace trojrozměrných polymerních struktur bioaktivními motivy

P 04

M. Pechar, A. Braunová, K. Ulbrich, M. Jelínková, B. Říhová, L. Seymour
Multiblokové polymery poly(ethylenglykolu) pro biomedicinální aplikace

P 05

H. Krakovičová, T. Etrych, K. Ulbrich
Polymerní konjugát dexamethasonu s řízeným uvolňováním léčiva

P 06

L. Kostka, V. Šubr, R. Laga, K. Ulbrich
Povrchová modifikace polyelektrolytových komplexů DNA/poly(L-lysine)

P 07

D. Mošková, I. Chodák
Reologické sledovanie sieťovej štruktúry nanokompozitov na báze biodegradovateľnej polymérnej matrice

P 08

D. Chromcová, J. Náhlík, V. Šašek, J. Roda, J. Brožek
Biologicky rozložitelné polymery

P 09

I. Prokopová, P. Niklová, J. Šimek
Směsi aromaticko-alifatického kopolyesteru se škrobem

P 10

J. Budín, J. Roda, J. Brožek
Kopolymerace ε-kaprolaktamu a ω-laurolaktamu

P 11

R. Kalousková, D. Nevařil, I. Prokopová
Směsi poly(vinylchloridu) a alifaticko-aromatických kopolyesterů na bázi recyklovaného poly(ethylentereftalátu) a ε-kaprolaktonu

P 12

J. Vitásek, V. Šašek, J. Náhlík, I. Prokopová
Hydrolýza kopolyesterů s aromatickými strukturními jednotkami

P 13

Š. Kuruc, I. Novák, I. Chodák
Study of adhesive properties of selected polyamides modified by plasma

P 14

M. Števiar, I. Novák, I. Chodák
Surface properties of polyamide 12 modified by plasma at atmospheric pressure

P 15

J. Jůza, I. Novák, Š. Florián, V. Pollák
Comparison of surface properties of selected polypropylenes: influence of maleation

P 16

I. Hudec, Ľ. Černáková, M. Jaššo, J. Široký
Povrchová modifikácia textilných materiálov plazmou

P 17

G. Dvořáková, J. Svoboda, O. Pošta, J. Sedláček, J. Vohlídal
Synthesis of poly(3-ethynylthiophene) with homogeneous and heterogeneous Rh catalysts, polymer characterization

P 18

M. Bláha, M. Žigon, J. Vohlídal
Preparation of polyanilines by catalytic polymerization

P 19

J. Peleška, S. Hermanová, J. Merna
Kinetic investigation of olefin polymerization catalyzed by nickel-diimine complexes activated by non-MAO cocatalysts.

P 20

S. Hermanová, J. Cihlář, M. Kučera, J. Ševčík
Phenoxy-imine catalyst for (di)olefin polymerization

P 21

D. Rédrová, J. Sedláček, J. Zedník, J. Vohlídal
SEC/MALS study of poly(3-ethynylthiophene) in toluene: molecular weight and size characterization and polymer degradation

P 22

J. Pavlinec , N. Moszner
Phosphoric acid-acrylate monomers for adhesive dental polymers: polymerization behavior

P 23

M. Hricová, A. Marcinčin
Polypropylene/boehmite nanocomposite fibres, spinning and mechanical properties

P 24

M. Dulíková, A. Ujhelyiová, A. Marcinčin, O. Brejka
Barrier properties of polypropylene fibres modified by nanoTiO2

P 25

F. Kučera
Grafting of izotactic polypropylene using itaconic anhydride via reactive extrusion

P 26

E. Pavlova, H. Synková, M. Šlouf, D. Pokorný, A. Sosna
Comparison of UHMWPE structure in the neat form and in highly oxidized components of total joint replacements

P 27

H. Synková, M. Šlouf, Z. Starý, J. Baldrian
Vliv ozařování a tepelné úpravy na rozpustnost UHMWPE

P 28

A. Bílešová, C. Kósa, J. Mosnáček, M. Danko, P. Kasák
Synthesis and photophysical properties of novel conjugated acyclic arylamine derivatieves

P 29

B. Strachotová, L. Matějka, A. Strachota, M. Šlouf, J. Pleštil
Fast thermoresponsive organic-inorganic poly(N-isopropylacrylamide) based hybrid systems

P 30

Z. Jakubíková, I. Sroková, V. Sasinková, D. Mošková, A. Ebringerová
Amidation of O-(carboxymethyl)starch: preparation, characterization and properties

P 31

Z. Hrdlička, V. Holčák, A. Kuta
Ecological vulcanizing systems based on thiophosphoryl sulfides

P 32

K. Mikušová, M. Stach, M. Danko, D. Chorvát, jr., I. Lacík
Využitie fluorescencie pre štúdium štruktúry roztokov vodorozpustných polymérov v zmesnom rozpúšťadle voda - monomér

P 33

J. Kredatusová, J. Brožek, J. Svobodová
Možnosti přípravy polyesteramidových nanokompozitůProgram

Pondělí 18.září

 9:00   Zahájení konference J. Pilař, zástupce ředitele ÚMCH
      J. Kovářová, předsedkyně konference
    Předsedající: J. PILAŘ
      Š. CHMELA
       
 9:10 KS 01 J. RYCHLÝ, L. RYCHLÁ
    Možnosti aplikácie sledovania slabej svetelnej emisie doprevádzajúcej  oxidáciu polymérov
 9:35 KS 02 C. KOSA, T. CORRALES, C. PEINADO, M.J. GARCIA-CASAS, I. LUKÁČ
    Study of photoperoxidation and crosslinking of styrene copolymer bearing benzil pendant groups using fluorescence probes and chemiluminescence
10:00 KS 03 Ľ. BÚCSIOVÁ, M.YIN, W.D.HABICHER
    Utilization of fluorescence spectroscopy for living radical polymerisation of styrene
     
10:25 - 10:50 Přestávka na kávu  
     
10:50 KS 04 S. KUKLA, D. VÝPRACHTICKÝ, V. CIMROVÁ
    Lanthanide(III) ion luminiscence in complexes with polymer ligands
11:15 KS 05 J. KRONEK, J. LUSTOŇ
    Nové prístupy v syntéze fotoreaktívnych polymérov na báze 2-oxazolínov
11:40 KS 06 J. LUSTOŇ, J. KRONEK
    Polymerizačné reakcie cyklických iminoéterov
     
12:05 - 14:00 Polední přestávka  
     
    Předsedající: M. OMASTOVÁ
      J. RODA
       
14:00 KS 07 T. ETRYCH, P. CHYTIL, T. MRKVAN, M. ŠÍROVÁ, B. ŘÍHOVÁ, K.ULBRICH
    Polymerní kancerostatika pro pasivní směrování do pevných nádorů
14:25 KS 08 P. CHYTIL, T. ETRYCH, M. ŠÍROVÁ, T. MRKVAN, B. ŘÍHOVÁ, K.ULBRICH
    Polymerní nosiče léčiv s micelární strukturou
14:50 KS 09 M. STUDENOVSKÝ, K.ULBRICH
    Sulfenamid – nový typ redukčně štěpitelné vazby pro dopravu a řízené uvolňování léčiv
15:15 KS 10 A. BRAUNOVÁ, M. PECHAR, K.ULBRICH
    Multiblokové polymery na bázi PEG, obsahující hydrolyticky a redukčně štěpitelné vazby
     
15:40 - 16:10 Přestávka na kávu  
     
16:10 KS 11 M. HRUBÝ, J. KUČKA, H. MACKOVÁ, M. BABIČ, K. ULBRICH, L. LEŠETICKÝ, O. LEBEDA
    Biodegradovatelné termoresponsivní polymery pro biomedicinální aplikace
16:35 KS 12 J. KOZEMPEL, M. HRUBÝ, J. KUČKA, O. LEBEDA
    Nové polymerní nosiče 198Au a 64Cu pro radioterapii
     
17:00 - 19:00 Posterová sekce (P 01 - P 16)  

Úterý 19.září

    Předsedající: F. RYPÁČEK
      L. RYCHLÁ
     
 9:00 KS 13 D. BAKOŠ, S. BUBENÍKOVÁ, L. VODNÁ, I. LACÍK
    Biomateriály na báze prírodných polymérov
 9:25 KS 14 L. VOJTOVÁ, J. JANČÁŘ, L. BABÁK, I. MÁROVÁ, J. DAVID, M. VÁVROVÁ         
    Biodegradable polyurethane foams
 9:50 KS 15 E. CHÁNOVÁ, Š. POPELKA, L. MACHOVÁ, V. PROKS, F. RYPÁČEK
    Detekce biomimetických skupin na polylaktidových površích modifikovaných funkcionalizovanými amfifilními blokovými kopolymery
     
10:15 - 10:45 Přestávka na kávu  
     
10:45 KS 16 V. RABOVÁ, P. HRON
    Nanokompozity na bázi silikonového kaučuku
11:10 KS 17 I. JANIGOVÁ, Z.NÓGELLOVÁ, I. CHODÁK, F. LEDNICKÝ
    Štúdium kompozitov na báze montmorillonitu s biodegradovateľnou matricou
11:35 KS 18 M. OMASTOVÁ, M. MRAVČÁKOVÁ, J. PROKEŠ
    Štruktúra a elektrická vodivosť polypropylén/montmorillonit/polypyrolových  kompozitov
12:00 KS 19 Š. FLORIÁN, I. NOVÁK
    Investigation of properties of pressure-sensitive adhesives with electric conductivity
     
12:25 - 14:00 Polední přestávka  
     
    Předsedající: D. BEREK
      J. REISS
       
14:00 KS 20 I. NOVÁK, M. ŠTEVIAR, I. CHODÁK, I. KRUPA, T. NEDELČEV, M. ŠPÍRKOVÁ, M. CHEHIMI, A.  KLEINOVÁ, O. ŠOLCOVÁ
    Surface and adhesive properties of polyethylene modified by electrical discharge plasma
14:25 KS 21 J. RODA, J. BROŽEK
    Modifikace polyamidu 6 aniontovou polymerací
14:50 KS 22 G. MIKOVÁ, I. KRUPA, I. CHODÁK
    “Phase change materials“  (PCM) na báze polyetylénu a parafínu
15:15 KS 23 H. BENEŠ, M. DUŠKOVÁ, M. PEKÁREK, J. KOVÁŘOVÁ, J. POSPÍŠIL, K. ZETKOVÁ
    New application possibilities for recycled polyols
     
15:40 - 16:10 Přestávka na kávu  
     
16:10 - 18:10 Posterová sekce (P17 - P33)
     

Středa 20.září

    Předsedající: J. RYCHLÝ
      J. KOVÁŘOVÁ
       
 9:00 KS 24 J. SVOBODA, J. SEDLÁČEK, D. RÉDROVÁ, G. DVOŘÁKOVÁ, J. VOHLÍDAL
    Rh complexes anchored on inorganic and polymer supports: heterogeneous catalysts for polymerization of phenylacetylene and its ring-substituted derivatives into high-purity polymers
 9:25 KS 25 J. ZEDNÍK, J. SVOBODA, J. SEDLÁČEK, J. VOHLÍDAL, D. RÉDROVÁ
    Preparation and application of dinuclear carboxylate-bridged rhodium-diene complexes
 9:50 KS 26 J. PELEŠKA, S. HERMANOVÁ, J. MERNA
    Mechanistic investigation of non-MAO activated nickel-diimine catalyzed olefin polymerization by UV-visible spectroscopy
     
10:15 - 10:45 Přestávka na kávu  
   
10:45 KS 27 J. HAVRÁNKOVÁ, Z. LIMPOUCHOVÁ, K. PROCHÁZKA
    Association behaviour of heteroarm star copolymer by - a Monte Carlo study
11:10 KS 28 P. KOŠOVAN, Z. LIMPOUCHOVÁ, K. PROCHÁZKA
    Conformational behaviour of comb-like polyelectrolytes in selective solvent; computer simulation study
11:35 KS 29 D. BEREK
    Kvapalinová chromatografia polymérov pri limitných podmienkach entalpických interakcií
     
12:00 Zakončení konference

Souhrny


Seznam účastníků

Česká republika

Slovenská republika