Hlavní stránka


Katalog 


E - časopisy


Tištěné časopisy

Databáze

E - knihy

Vzdálený přístup


CENÍK SLUŽEB KNIHOVNY ÚMCH AV ČR, v. v. i. PRO KNIHOVNY A REGISTROVANÉ EXTERNÍ UŽIVATELE1. KNIHOVNY ŽÁDAJÍCÍ MEZIKNIHOVNÍ VÝPŮJČNÍ SLUŽBU

Kopie článků z elektronických databází v rámci MVS poskytujeme pouze nekomerčním knihovnám tj. knihovnám evidovaným u Ministerstva kultury ČR.

Knihovnám, které u Ministerstva kultury nejsou evidovány, poskytujeme pouze kopie článků z tištěných časopisů z našeho fondu.

Meziknihovní výpůjční službu pro žádající knihovny poskytujeme v souladu s Knihovním zákonem 257/2001 Sb. zcela zdarma.
2. REGISTROVANÍ EXTERNÍ UŽIVATELÉ

VÝPŮJČNÍ SLUŽBY:

Registrace čtenáře 0,- Kč
Vytištění dat uživatele na počítačové tiskárně 1 strana A4 = 2,- Kč
Výpůjčka knihy pouze prezenční 0,- Kč


MEZIKNIHOVNÍ VÝPŮJČNÍ SLUŽBY:

  • VNITROSTÁTNÍ meziknihovní výpůjční služba:

Výpůjčka knihy dle ceny dožádané knihovny a poštovné
Xerokopie dle ceny dožádané knihovny a poštovné

Xerokopie dodané prostřednictvím Virtuální polytechnické knihovny - viz  Ceník služeb VPK NTK

Xerokopie   2,- Kč/stránka
Výpůjčka knihy (pouze prezenční):
Výpůjčka knihy z British Library a zámoří  500,- Kč
Výpůjčka z ostatních zahraničních knihoven  250,- Kč

Tištěné xerokopie:

z British Library a zámoří - kopie 1 článek 350,- Kč
z ostatních zahraničních knihoven - každých započatých 10 stran 80,- Kč


REPROGRAFICKÉ SLUŽBY:

xerokopie ceny
A4, A5 2,- Kč
A4 oboustranně 4,- Kč
A3 3,- KčPozn. Uživatel je povinen si kopie v knihovně vyzvednout osobně.
 
Knihovna ÚMCH AV ČR, v. v. i

 Otevírací doba:
Knihovna:
Po-Čt: 8:30-16:30
Pá: 8:30-14:30


Reprografie:
Po-Čt: 7:00-15:30
Pá: 7:00-14:00

 
Kontakty:
Heyrovského nám. 2, Praha 6, 162 06
Telefon: +420 296 809 335/6
E-mail: library@imc.cas.cz
m ezera


© Knihovna Ústavu makromolekulární chemie AV ČR, 2010