POZVÁNKA NA VÝSTAVU


Ústav makromolekulární chemie AV ČR

a

Atelier sochařství Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze

 

Vás srdečně zvou na výstavu

 

Andrea Tachezyová

Ruční práce

grafika

obrazek/picture

pozvanka/invitation

Zahájení výstavy 8.3.2006 od 18 hod, hudební vystoupení Agnes Kutas.

Otevřeno od 8 do 18 hodin v pracovních dnech do 31.3.2006

 

Výstavní síň Ústavu makromolekulární chemie AV ČR, Praha 6, Heyrovského nám. 2 (konečná stanice tramvají 1, 2, 18).


Andrea Tachezyová

Narozena28.12.1966Praha
Studia1989-1996Vysoká škola uměleckoprůmyslová, Praha
Členka SČUG Hollarod r.2004

Samostatné výstavy

1994
Divadelní klub, Zlín
1997
Galerie a knihkupectví Paseka, Praha
1998
Galerie a knihkupectví U Knihomola, Praha
2000
Naivní divadlo, Liberec
Kostel v Andělské Hoře
2002
Arytmie-Oblastní galerie v Liberci
2003
Tisky-Galerie Luka , Praha
Studio Brik
Galerie Suterén , Ústí nad Labem
2004
Malostranská Beseda, Praha

Společné výstavy

1993
Sympozium ručního papíru,Hostinné
1994
Galerie R, Český Krumlov
1995
Galerie Talstrasse, Halle
1997
Grafika roku, Praha
1998
Grafika roku, Praha
1999
Hosté Hollaru, Praha
Grafika roku, Praha
Symposium Hraniční prostor, Andělská Hora
Česká hemisféra, Dům umělců, Kijev
České kulturní centrum, Moskva
Atelierschiff-unartig , Frankfurt am Main
2000
Artothek-Gallerie, Wien
Tschechische Buchkunst der neunziger Jahre-Staatsbibliothek, Hamburg
Grafika roku, Praha
Symposium Hraniční prostor, Andělská Hora
Dny české kultury, Radom
2001
Cesty neklidu III,Mezinárodní trienále grafiky, Praha
Grafika roku, Praha
Česká hemisféra,České centrum, Stockholm
České centrum, Vídeň
Boken som objekt-Gallery Kaponjaren, Vaxholm
Hatred-Galerie ADS-info a synagoga, Dněpropetrovsk
Státní vědecká knihovna-synagoga, Liberec
Atelierschiff-unartig, Frankfurt am Main
2002
Grafika roku, Praha
Stvor,Ministerstvo zahraničních věcí, Praha
Nový zlínský salon, Zlín
EPD Praha (Vilhelmová, Němcová, Tachezyová)
2003
Grafika roku
Triennale de Chamaliéres
Stipendisté, galerie Jelení
4eBiennale internationale de Gravure, Liége
Originalglobalart, Stockholm
České autorské knihy a kolekce Pays-Paysage, Praha
6éme Triennale Mondiale d´estampes
2004
Hosté Hollaru, Praha
Grafické techniky 2, Praha
X.Festival komorní grafiky, Hollar
2005
Grafika roku 2004 - čestné uznání

Stipendia

2000
Stipendium Ministerstva kultury ČR,Český Krumlov Centrum Egona Schieleho
2002
Oberpfalzer Kunstlerhaus Schwandorf-fronberg

Sbírky

Ministerstvo zahraničních věcí ČR, Museum of the Holocaust Dněpropetrovsk, Pražská plynárenská a.s.
Adresa:Gogolova 4, Praha 1 118 00
220 514 804
+420 960 236

ÚMCH, kulturní komise

<     >>Příští výstava>>

Centrum polymerních materiálů a technologií Otty Wichterla - CPMTOW

Centrum biomedicinálních polymerů - CBMP

Centrum polymerních senzorů - CPS

Polymery pro energetiku - EnergoLab


Ústav makromolekulární chemie AV ČR v.v.i.

Heyrovského nám. 2
162 06 Praha 6
tel:+420 296 809 111
fax:+420 296 809 410

Strategie 21

Molekuly a materiály pro život