Institute of Macromolecular Chemistry
banner

Handwork

Dates: 8.03.2006  –  31.03.2006
Author: Andrea Tachezyová
Graphics
Official opening: 8.03.2006 18:00


obrazek/picture

pozvanka/invitation

The opening on 8th March 2006 at 6 p.m., music performance by Agnes Kutas.


Andrea Tachezyová

Born 28.12.1966 Praha
Studies 1989-1996 Academy of Arts, Architecture and Design, Prague
Member of SČUG Hollar since 2004

Solo exhibitions

1994
Divadelní klub, Zlín
1997
Galerie a knihkupectví Paseka, Praha
1998
Galerie a knihkupectví U Knihomola, Praha
2000
Naivní divadlo, Liberec
Kostel v Andělské Hoře
2002
Arytmie-Oblastní galerie v Liberci
2003
Tisky-Galerie Luka , Praha
Studio Brik
Galerie Suterén , Ústí nad Labem
2004
Malostranská Beseda, Praha

Group exhibitions

1993
Sympozium ručního papíru,Hostinné
1994
Galerie R, Český Krumlov
1995
Galerie Talstrasse, Halle
1997
Grafika roku, Praha
1998
Grafika roku, Praha
1999
Hosté Hollaru, Praha
Grafika roku, Praha
Symposium Hraniční prostor, Andělská Hora
Česká hemisféra, Dům umělců, Kijev
České kulturní centrum, Moskva
Atelierschiff-unartig , Frankfurt am Main
2000
Artothek-Gallerie, Wien
Tschechische Buchkunst der neunziger Jahre-Staatsbibliothek, Hamburg
Grafika roku, Praha
Symposium Hraniční prostor, Andělská Hora
Dny české kultury, Radom
2001
Cesty neklidu III,Mezinárodní trienále grafiky, Praha
Grafika roku, Praha
Česká hemisféra,České centrum, Stockholm
České centrum, Vídeň
Boken som objekt-Gallery Kaponjaren, Vaxholm
Hatred-Galerie ADS-info a synagoga, Dněpropetrovsk
Státní vědecká knihovna-synagoga, Liberec
Atelierschiff-unartig, Frankfurt am Main
2002
Grafika roku, Praha
Stvor,Ministerstvo zahraničních věcí, Praha
Nový zlínský salon, Zlín
EPD Praha (Vilhelmová, Němcová, Tachezyová)
2003
Grafika roku
Triennale de Chamaliéres
Stipendisté, galerie Jelení
4eBiennale internationale de Gravure, Liége
Originalglobalart, Stockholm
České autorské knihy a kolekce Pays-Paysage, Praha
6éme Triennale Mondiale d´estampes
2004
Hosté Hollaru, Praha
Grafické techniky 2, Praha
X.Festival komorní grafiky, Hollar
2005
Grafika roku 2004 - čestné uznání

Scholarships

2000
Stipendium Ministerstva kultury ČR,Český Krumlov Centrum Egona Schieleho
2002
Oberpfalzer Kunstlerhaus Schwandorf-fronberg

Collections

Ministry of Foreign Affairs ČR, Museum of the Holocaust Dněpropetrovsk, Pražská plynárenská (Prague Gas Distribution Company) a.s.

Adresa:Gogolova 4, Praha 1 118 00
220 514 804
+420 960 236