Přístrojové vybavení NMR spektroskopie

Výzkum Pracovníci Přístrojové vybavení Publikace

Přístrojové vybavení Oddělení NMR spektroskopie
Oddělení NMR spektroskopie disponuje několika moderními NMR spektrometry. Jedná se především o nedávno nainstalovaný velmi výkonný NMR spektrometr vysokého rozlišení Bruker AVANCE-III 600 US+ (rok instalace 2009) a  spektrometr Bruker DPX 300 (upgrade 1998). Vedle těchto spektrometrů určených ke strukturní analýze roztoků a kapalin je oddělení vybaveno přístrojem určeným pro strukturní analýzu tuhých látek Bruker Avance 500 WB/US (rok instalace 2003). Protože tento spektrometr je v České republice unikátní, byla pro jeho širší využití zřízena Společná laboratoř NMR spektroskopie pevného stavu. Všechny spektrometry jsou vybaveny celou řadou měřících sond, které umožňují provádět nejrozmanitěší experimenty a získávat tak neocenitelné informace o struktuře a pohyblivosti polymerních látek.
 

Bruker AVANCE-III 600 US+ Bruker DPX 300 Bruker Avance 500 WB/US

 

Centrum polymerních materiálů a technologií Otty Wichterla - CPMTOW

Centrum biomedicinálních polymerů - CBMP

Centrum polymerních senzorů - CPS

Polymery pro energetiku - EnergoLab


Ústav makromolekulární chemie AV ČR v.v.i.

Heyrovského nám. 2
162 06 Praha 6
tel:+420 296 809 111
fax:+420 296 809 410

Strategie 21

Molekuly a materiály pro život