Ústav makromolekulární chemie AV ČR
banner

Přístroje - Strukturní analýza

Oddělení NMR spektroskopie disponuje několika moderními NMR spektrometry. Jedná se především o velmi výkonný NMR spektrometr vysokého rozlišení Bruker AVANCE-III 600 US+ (rok instalace 2009) a spektrometr Bruker DPX 300 (upgrade 1998).

Vedle těchto spektrometrů určených ke strukturní analýze roztoků a kapalin je oddělení vybaveno přístrojem určeným pro strukturní analýzu tuhých látek Bruker Avance 500 WB/US (rok instalace 2003). Protože tento spektrometr je v České republice unikátní, byla pro jeho širší využití zřízena Společná laboratoř NMR spektroskopie pevného stavu. Všechny spektrometry jsou vybaveny celou řadou měřících sond, které umožňují provádět nejrozmanitěší experimenty a získávat tak neocenitelné informace o struktuře a pohyblivosti polymerních látek.

 

Bruker AVANCE-III 600 US+ Bruker DPX 300 Bruker Avance 500 WB/US

 

Špičkový přístroj SAXS/WAXS pro maloúhlový a širokoúhlový rozptyl Roentgenova záření (Molmet) se zdrojem Osmic microfocus Víceúčelový rentgenový difraktometr EXPLORER (GNR) FTIR spektrometr Thermo Nicolet 6700 s mikroskopem a Ramanovým modulem (více o vybavení laboratoře vibrační spektroskopie...)