Pracovníci  Nanostrukturovaných polymerů a kompozit

Výzkum Pracovníci Přístrojové vybavení Publikace

 

Vedoucí oddělení
RNDr. Libor Matějka DSc. 296809-285 matejka
Zaměstnanci
Ing. Ludmila Kaprálková 296809-365 kapralkova
Ing. Ivan Kelnar CSc. 296809-365 kelnar
Ing. Jiří Kotek Dr. 296809-374 kotek
Eva Miškovská 296809-375  
Ing. Adam Strachota Ph.D. 296809-375 strachota
Ing. Beata Strachota 296809-285 beata
Ing. Milena Špírková CSc. 296809-285 spirkova
Iveta Vlasáková 296809-285 vlasak
Ph.D. studenti
Ing. Lenka Benešová 296809-373 benesova
Ing. Katarzyna Depa 296809-375  
Ing. Rafał Poreba 296809-285  
Ing. Jakub Rotrekl 296809-365 rotrekl

Výpis z databáze pracovníků

Centrum polymerních materiálů a technologií Otty Wichterla - CPMTOW

Centrum biomedicinálních polymerů - CBMP

Centrum polymerních senzorů - CPS

Polymery pro energetiku - EnergoLab


Ústav makromolekulární chemie AV ČR v.v.i.

Heyrovského nám. 2
162 06 Praha 6
tel:+420 296 809 111
fax:+420 296 809 410

Strategie 21

Molekuly a materiály pro život