Pracovníci - Nanostrukturované polymery a kompozity

Pracovníci - Společná fotografie
Jméno Pozice E-mail Telefon  
Ing. Ivan Kelnar, CSc. Vedoucí oddělení kelnar 296 809 365 RID
Ing. Adam Strachota, Ph.D. Zástupce vedoucího oddělení strachota 296 809 451 RID
Dr. Abdelmohsen Abdellatif Vědecký pracovník abdellatif 296 809 374
Ing. Ludmila Kaprálková Vědecký pracovník kapralkova 296 809 365
Mgr. Silvia Mares Barbosa Ph.D. student maresbarbosa 296809375
Dr. Rasha Radwan Vědecký pracovník radwan 296809384
Ing. Beata Strachota, Ph.D. Vědecký pracovník beata 296 809 451 RID
Iveta Vlasáková Technický pracovník vlasakova 296 809 285
RNDr. Libor Matějka, DSc. Emeritní pracovník matejka 296 809 285 RID