Publikace Oddělení Polymerní membrány

Výzkum Pracovníci Přístrojové vybavení Publikace

 

Výběr aktuálních publikací:

Netopilík M.
Toward ideal separation by size-exclusion chromatography
Journal of Chromatography A. Roč. 1487, 2017, s. 139-146

Horský J., Walterová Z.
Polypseudorotaxanes between .alpha.-cyclodextrin and poly(propylene glycol)-b-poly(ethylene glycol)-b-poly(propylene glycol) copolymers studied by MALDI-TOF mass spectrometry
European Polymer Journal. Roč. 74, 2016, s. 256-263

Giel V., Morávková Z., Peter J., Trchová M.
Thermally treated polyaniline/polybenzimidazole blend membranes: structural changes and gas transport properties
Journal of Membrane Science. Roč. 537, 2017, s. 315-322

Netopilík M.
Can the branching exponent reliably relate the branching indexes?
Macromolecular Theory and Simulations. Roč. 24, č. 2 (2015), s. 80-84

Žitka J., Pientka Z.
Iontové kapaliny a jejich polymerní analogy: nové membránové materiály
Chemické listy. Roč. 111, č. 3 (2017), s. 192-196

Schauer J., Hnát J., Brožová L., Žitka J., Bouzek K.
Anionic catalyst binders based on trimethylamine-quaternized poly(2,6-dimethyl-1,4-phenylene oxide) for alkaline electrolyzers
Journal of Membrane Science. Roč. 473, 2015, s. 267-273

Giel V., Perchacz M., Kredatusová J., Pientka Z.
Gas transport properties of polybenzimidazole and poly(phenylene oxide) mixed matrix membranes incorporated with PDA-functionalised titanate nanotubes
Nanoscale Research Letters. Roč. 12, č. 1 (2017), s. 1-15, č. článku 3

Netopilík M.
Size-exclusion-chromatography separation of randomly branched polymers with tetrafunctional branch points and local dispersity
Journal of Chromatography A. Roč. 1260, (2012), s. 97-101

Hošťálek Z., Trhlíková O., Walterová Z., Martinez T., Peruch F., Cramail H., Merna J.
Alternating copolymerization of epoxides with anhydrides initiated by organic bases
European Polymer Journal. Roč. 88, 2017, s. 433-447

Netopilík M., Trhlíková O.
Size-exclusion chromatography and its optimization for material science
Journal of Material Sciences & Engineering. Roč. 6, č. 4 (2017), s. 358_1-358_5

Walterová Z., Horský J.
Quantification in MALDI-TOF mass spectrometry of modified polymers
Analytica Chimica Acta. Roč. 693, 1/2 (2011), s. 82-88


Prohlížení seznamu prací

Centrum polymerních materiálů a technologií Otty Wichterla - CPMTOW

Centrum biomedicinálních polymerů - CBMP

Centrum polymerních senzorů - CPS

Polymery pro energetiku - EnergoLab


Ústav makromolekulární chemie AV ČR v.v.i.

Heyrovského nám. 2
162 06 Praha 6
tel:+420 296 809 111
fax:+420 296 809 410

Strategie 21

Molekuly a materiály pro život