Přehled vyřizení žádostí o informací podle zákona č. 106/1999 Sb.

Poskytnuté informace

7.12.2015 - Smlouvy s konkrétními subjekty Žádost o informace, zda ÚMCH uzavřel smlouvy s  NEWTON Media, a.s. (IČ : 28168356), Anopress IT, a.s. (IČ : 266 94 484),  Bisnode česká republika, a.s. (IČ : 63078201).     více... (10.12.2015)

6.5.2016 - Interní předpisy ÚMCH Žádám ... o informaci  ... týkající se vnitřních předpisů vztahujících se k hospodaření s majetkem, finančnímu hospodaření, jakož i k pravidlům hospodaření s fondy shora uvedené veřejné výzkumné instituce.   více... (14.6.2016)

Zaměstnávání zdravotně postižených Žádám o poskytnutí opisu Oznámení o plnění povinného podílu osob se zdravotním postižením na celkovém počtu zaměstnanců. (Každoročně opakované žádosti od více tazatelů)   více... (15.7.2016)

27. 8. 2018 - Uzavřené smlouvy Ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím Vás žádám o následující informace: a)kopie smluv Ústavu se společností  (xxx); b)kopie smluv Ústavu se společností (yyy); Informace postačují elektronicky na adresu žadatele, pokud je to možné. Za poskytnutí informací předem děkuji.  S pozdravem,   více... (27.8.2018)

Centrum polymerních materiálů a technologií Otty Wichterla - CPMTOW

Centrum biomedicinálních polymerů - CBMP

Centrum polymerních senzorů - CPS

Polymery pro energetiku - EnergoLab


European Polymer Congress 2021


Praha,
27. 6. - 2. 7. 2021


Ústav makromolekulární chemie AV ČR v.v.i.

Heyrovského nám. 2
162 06 Praha 6
tel:+420 296 809 111
fax:+420 296 809 410

Facebook

Strategie 21

Molekuly a materiály pro život