Ústav makromolekulární chemie AV ČR
banner

Poskytnuté informace

7. 12. 2015 - Smlouvy s konkrétními subjekty Žádost o informace, zda ÚMCH uzavřel smlouvy s NEWTON Media, a.s. (IČ : 28168356), Anopress IT, a.s. (IČ : 266 94 484), Bisnode česká republika, a.s. (IČ : 63078201). (10. 12. 2015)

6. 5. 2016 - Interní předpisy ÚMCH. Žádost o informaci týkající se vnitřních předpisů vztahujících se k hospodaření s majetkem, finančnímu hospodaření, jakož i k pravidlům hospodaření s fondy uvedené veřejné výzkumné instituce. (14. 6. 2016)

Zaměstnávání zdravotně postižených. Žádost o poskytnutí opisu Oznámení o plnění povinného podílu osob se zdravotním postižením na celkovém počtu zaměstnanců. (Každoročně opakované žádosti od více tazatelů). (15. 7. 2016)

27. 8. 2018 - Uzavřené smlouvy. Žádost o: a) kopie smluv Ústavu se společností (xxx); b) kopie smluv Ústavu se společností (yyy);  (27. 8. 2018)

10.3.2023 - Mzdové předpisy a struktura mezd. Žádost o poskytnutí vnitřních předpisů týkajících se mezd a statistiky vyplacených mezd.(10.3.2023)

 

Povinné informace