Centrum Polymerních materiálů a technologií

 
 

Centrum se zabývá vývojem a studiem pokročilých polymerních materiálů s heterogenní fázovou strukturou a cílenými vlastnostmi. Zvláštní důraz je kladen na popis a objasnění vztahů mezi strukturou materiálů a jejich užitnými vlastnostmi.

Nedílnou součástí náplně činnosti centra je také vývoj nových měřících metod umožňujících přesnější popis a hlubší poznání chování polymerních materiálů. Vedle základního výzkumu na poli nových polymerních materiálů se centrum úspěšně zabývá také aplikovaným výzkumem v oblasti vývoje a modifikace materiálů a technologií jejich zpracování ve spolupráci s průmyslovými partnery.

Centrum polymerních materiálů a technologií Otty Wichterla - CPMTOW

Centrum biomedicinálních polymerů - CBMP

Centrum polymerních senzorů - CPS

Polymery pro energetiku - EnergoLab


European Polymer Congress 2021


Praha,
27. 6. - 2. 7. 2021


Ústav makromolekulární chemie AV ČR v.v.i.

Heyrovského nám. 2
162 06 Praha 6
tel:+420 296 809 111
fax:+420 296 809 410

Facebook

Strategie 21

Molekuly a materiály pro život