Ústav makromolekulární chemie AV ČR
banner

Polymerní materiály a technologie

Ing. Zdeněk Starý, PhD.

Centrum se zabývá vývojem a studiem pokročilých polymerních materiálů s heterogenní fázovou strukturou a cílenými vlastnostmi. Zvláštní důraz je kladen na popis a objasnění vztahů mezi strukturou materiálů a jejich užitnými vlastnostmi.

Nedílnou součástí náplně činnosti centra je také vývoj nových měřících metod umožňujících přesnější popis a hlubší poznání chování polymerních materiálů. Vedle základního výzkumu na poli nových polymerních materiálů se centrum úspěšně zabývá také aplikovaným výzkumem v oblasti vývoje a modifikace materiálů a technologií jejich zpracování ve spolupráci s průmyslovými partnery.