Školitel
(případně konzultant)
RNDr. Zbyněk Pientka, CSc.
Konzultant Ing. Jakub Peter, PhD.
Název tématuNové polymerní materiály pro membránové procesy
AnotaceMembránové separace plynů jsou nové a dynamicky rozvíjející se technologie, jejichž největší předností jsou energetická úspornost, spolehlivost a ekologická šetrnost - v porovnání s klasickými separačními procesy (destilace, sorpce).
Polymerní membrány jsou schopné separovat směsi plynů a par na základě sítového efektu - různé plyny difundují mezi polymerními řetězci různou rychlostí. Rozhodující pro výslednou separační účinnost je jak chemická struktura polymeru tak morfologie výsledné membrány. Takto jsme v naší laboratoři objevili, že polymerní pěny, jako mnohačetné membránové soustavy, mohou účinně selektivně „sorbovat“ plyny. Koncept technologie byl patentován a nyní se toto téma rozvíjí.
Info o výzkumu v Oddělení polymerních membrán:
http://www.imc.cas.cz/cz/umch/o_membr.html
Vysoké školyVysoká škola chemicko technologická v Praze, Přírodovědecká fakulta UK

Centrum polymerních materiálů a technologií Otty Wichterla - CPMTOW

Centrum biomedicinálních polymerů - CBMP

Centrum polymerních senzorů - CPS

Polymery pro energetiku - EnergoLab


Ústav makromolekulární chemie AV ČR v.v.i.

Heyrovského nám. 2
162 06 Praha 6
tel:+420 296 809 111
fax:+420 296 809 410

Strategie 21

Molekuly a materiály pro život