Ústav makromolekulární chemie AV ČR
banner

Témata PhD projektů

Aktuální témata

Téma Školitel /
Konzultant
Aplikace metody kyselé polymerace k získání polymerních vrstev na míru pro biosenzory. Dr. Elena Tomšík, Ph.D
Biodegradabilní lehčené polyurethany z obnovitelných surovin: syntéza a charakterizace Ing. Hynek Beneš, Ph.D.
Biodegradovatelné in situ polymer-polymer kompozity s duálním vyztužením Ing Ivan Kelnar, CSc
Biodegradovatelné polymerní systémy pro medicinální aplikace doc. RNDr. Miroslav Šlouf, Ph.D.
Biosenosorová platforma na bázi systému peptidová nukleová kyselina/polymerní kartáč pro detekci neznačených fragmentů nukleových kyselin cirkulujících v krvi Ing. Ognen Pop-Georgievski, Ph.D.
Mgr. Vladimír Proks, Ph.D.
Cílená radioterapie pro léćbu hypoxických nádorů Mgr. Miroslav Vetrík, Ph.D.
Mgr. Martin Hrubý, DSc.
Částicové nosiče opticky aktivních látek pro využití v diagnostice Ing. Michal Babič, Ph.D.
Dynamické povrchové napětí v taveninách polymerů. RNDr. Josef Jůza, CSc.
Elektrochemické metody jako nástroj pro zkoumání supramolekulárního uspořadání polymerů Dr. Elena Tomšík, Ph.D
Funkcionalizované citlivé polymerní mikročástice Ing. Hana Macková, Ing.
Funkcionalizované polymerní nosiče léčiv RNDr. Petr Chytil, Ph.D.
Funkční aerogely pro medicinální aplikace Doc Abdelmohsen Abdellatif, Ph.D.
Hydrogely pro buněčné kultivace Ing Miroslava Dušková Smrčková, Dr.
Inkorporace a řízené uvolňování farmakologicky aktivních látek z hydrogelových a nanovlákenných polymerních nosičů RNDr. Jakub Širc, PhD.
Inteligentní elastomery a kapaliny založené na samo-uspořádávajících se kopolymerech Dr. Adam Strachota, PhD
Magnetické prooxidační polysacharidové nanokompozity pro vícemodální léčení rakoviny Ing. Daniel Horák, CSc.
Mgr. Malgorzata Swietek, PhD.
Modelování optických vlastností plasmonických nanokompozitů kov/polymer Mgr. Miroslav Menšík, Dr.
RNDr. Petr Toman, Ph.D.
Modelování transportu náboje v organických látkách RNDr. Petr Toman, Ph.D.
Mgr. Miroslav Menšík, Dr.
Nanokompozitní hydrogely připravené z obnovitelné kyseliny itakonové Ing. Hynek Beneš, Ph.D.
Nanonosiče citlivé na reaktivní formy kyslíku: Inovativní inteligentní nanoléčiva Mgr. Alessandro Jäger, PhD
Mgr. Eliézer Jager, Ph.D.
Nanovlákenné biodegradabilní membrány pro regenerativní medicínu Ing. Hana Studenovská, Ph.D.
Mgr. Vladimír Proks, Ph.D.
Nové polymerní a hybridní materiály pro membránovou separaci plynů a par RNDr. Zbyněk Pientka, CSc.
Ing. Jakub Peter, Ph.D.
Nové polymerní materiály pro membránové procesy RNDr. Zbyněk Pientka, CSc.
Ing. Jakub Peter, PhD.
Nový koncept zlepšení cílení polymerních konjugátů pro dopravu léčiv do mozku Ing. Jiří Pánek, Ph.D.
RNDr Petr Štěpánek, DrSc.
Ochranné povlaky světlo-konvertujících lanthanidových nanočástic bránících jejich desintegraci a agregaci Mgr. Vitalii Patsula, Ph.D.
Ing. Daniel Horák, CSc.
Optimalizace 3D-tisku polymerních materiálů doc. RNDr. Miroslav Šlouf, PhD
Ing. Zdeněk Starý, PhD
Optimalizace termosetových kompozitů tvorbou samouspořádaných struktur s využitím modifikovaných uhlíkových nanodestiček Ing Ivan Kelnar, CSc
Pokročilé makromolekulární systémy pro doručování genetických vakcín Ing. Richard Laga, PhD.
Pokročilé nanokompozity pro aplikace v inteligentních materiálech Dr. Adam Strachota, PhD
Dr. Beata Strachota, PhD
Polyelektrolytové částice pro uvolňování růstových faktorů podporujících vaskularizaci polymerních nosičů v bioaplikacích. Mgr. Dana Kubies, CSc.
Polymerní materiály pro pokročilé aplikace: struktura, vlastnosti a zpracování Ing. Zdeněk Starý, Ph.D.
Příprava mikrogelů z biopolymerů pro bioaplikace Ing. Petr Šálek, Ph.D.
Příprava non-fouling povrchů jejich modifikací polymerními kartáči prostřednictvím radikálové polymerizace s reverzibilní deaktivací. Ing. Rafal Poreba, Ph.D.
Ing. Zdeňka Sedláková, CSc.
Příprava polymerních nanoléčiv pomocí mikrofluidní nanoprecipitace - vlastnosti in vitro a in vivo za simulovaných fyziologických podmínek Mgr. Eliézer Jäger, Ph.D.
Mgr. Alessandro Jäger, Ph.D.
Radiačně odolné polymerní materiály pro dozimetrické a kosmické aplikace Ing. Jiří Pánek, Ph.D.
Mgr. Jan Kučka, Ph.D.
Reologie částicemi plněných polymerních tavenin Ing. Zdeněk Starý, Ph.D.
Řízené uvolňování bioaktivních látek pomocí 3D nosičů z dutých vláken a jejich aplikace ve tkáňovém inženýrství Doc Abdelmohsen Abdelaltif, Ph.D.
Řízení hierarchické struktury a lomová mechanika polypropylénových materiálů připravených 3D tiskem Ing. Zdeněk Starý, Ph.D.
Samoasociující multivrstevnaté filmy syntetických polykationtů s nestálým nábojem a heparinu jako povlaky biomateriálů pro uvolňování proteinů. Mgr. Dana Kubies, CSc.
Samočistící antibiofilmové polymerní povrchy Mgr. Martin Hrubý, DSc.
Mgr. Peter Černoch, Ph.D.
Síťování biopolymerních kompozitů pro 3D tisk Ing. Hynek Beneš, Ph.D.
Směrované polymerní konjugáty léčiv cílící na kmenové buňky glioblastomu Ing. Robert Pola, PhD
Stereolitografický 3D tisk hydrogelů pro biomedicinální aplikace Ing. Miroslava Dušková Smrčková, Dr.
Ing. Radka Hobzová, Dr.
Studium nanočástic pro fotoakustické zobrazování pomocí fotoakustické (a) vibrační spektroskopie RNDr. Ivana Šeděnková, PhD.
Studium polymerů a hybridních materiálů pro aplikace ve fotonice Doc. RNDr. Věra Cimrová, CSc.
Supramolekulární polymerní systémy citlivé na vnější podněty pro biomedicínské aplikace Mgr. Martin Hrubý, DSc.
Mgr. Miroslav Vetrík, Ph.D.
Syntetické enzymaticky degradovatelné polymerní materiály pro 4D biotisk Mgr. Vladimír Proks, Ph.D.
Ing. Jana Dvořáková, Ph.D.
Syntéza a funkcionalizace polymerů pro použití v elektrochemii a přípravu iontově selektivních membrán. RNDr. Miroslav Otmar, CSc.
Ing. Jan Žitka, PhD.
Vibrační spektroskopie polyindolu a příbuzných materiálů RNDr. Zuzana Morávková, Ph.D.
Vodivé inkousty na bázi koloidních kompozitů Ing. Patrycja Magdalena Bober, PhD
Vysoce odolné ochranné polymerní vrstvy: fyzikálně chemické procesy během utváření vrstev Ing Miroslava Dušková Smrčková, Dr.
Dr. Suzana Natourová