Školitel
(případně konzultant)
RNDr.Jiří Pfleger, CSc.
Název tématuČasově rozlišená optická spektroskopie polymerů pro přenos energie a náboje.
AnotaceKlíčovým krokem při konverzi energie absorbovaného fotonu na energii volných nábojů v polymerech a dalších organických látkách je proces disociace excitonu. Doba života a difusní délka excitonů spolu s účinným přenosem náboje jsou důležité parametry pro aplikaci polymerů v organické optoelektronice, zejména v polymerních solárních článcích, tranzistorech, světlo emitujících diodách a senzorech. Práce bude zaměřena na experimentální studium fotogenerace nosičů náboje a přenosu energie a náboje v donor-akceptorových polymerních a nanokompozitních systémech a v kompozitech obsahujících kovové plazmonické nanočástice a kvantové tečky. Bude využita technika fotoindukované tranzientní optické absorpce s vysokým časovým rozlišením na úrovni desítek femtosekund a měření pohyblivosti náboje tranzientními technikami. Důkladná znalost deexcitačních procesů umožní správnou volbu kaskády energetických hladin, přes které k vytvoření volného náboje po fotoexcitaci dochází.Téma je vhodné pro absolventy magisterského studia fyzikální chemie, chemické fyziky a fyziky polymerů, případně biofyziky.

Centrum polymerních materiálů a technologií Otty Wichterla - CPMTOW

Centrum biomedicinálních polymerů - CBMP

Centrum polymerních senzorů - CPS

Polymery pro energetiku - EnergoLab


Ústav makromolekulární chemie AV ČR v.v.i.

Heyrovského nám. 2
162 06 Praha 6
tel:+420 296 809 111
fax:+420 296 809 410

Strategie 21

Molekuly a materiály pro život