Školitel
(případně konzultant)
Ing.Elena Tomšík, PhD
Název tématuVysokorychlostní superkondenzátory na bází vodivého polymeru
AnotacePoly(3,4-etylendioxythiofen) (PEDOT) je vodivý polymer, který vykazuje vysokou elektronovou vodivost a dobrou chemickou/elektrochemickou stabilitu, a proto je vhodným kandidátem na elektrodový materiál v superkondenzátorech. Cílem projektu je osvojení si přípravy PEDOT pomocí chemické syntézy, a pochopení vlivu struktury PEDOT na jeho elektrochemické vlastnosti pomocí cyklické voltametrie, galvanostatického nabíjení/vybíjení a impedanční spektroskopie. Dále, bude zaměřen na nalezení souvislostí mezi strukturou PEDOT a jeho schopností ukládat energii. Také bude zkoumán samotný mechanismus ukládání energie v PEDOT.

Centrum polymerních materiálů a technologií Otty Wichterla - CPMTOW

Centrum biomedicinálních polymerů - CBMP

Centrum polymerních senzorů - CPS

Polymery pro energetiku - EnergoLab


Ústav makromolekulární chemie AV ČR v.v.i.

Heyrovského nám. 2
162 06 Praha 6
tel:+420 296 809 111
fax:+420 296 809 410

Strategie 21

Molekuly a materiály pro život