Školitel
(případně konzultant)
Ing.Jiří Horský, CSc.
Název tématuTeoretická a experimentální interpretace vlastností větvených a roubovaných kopolymerů kombinací teoretických a fyzikálně chemických metod
AnotaceVětvené a roubované polymery a kopolymery jsou prekursory nadmolekulárních struktur, jako jsou například gely a jiné samouspořádávájící se polymerní systémy, a dále se vyskytují v četných průmyslových aplikacích, jako jsou například nátěrové hmoty či konstrukční materiály. Ačkoli základní teoretické přístupy k mechanismu větvení byly formulovány v padesátých a šedesátých letech minulého století, mechanismus větvení i roubování je stále inspirací ke studijím mechanismu vzniku i vlastností takových struktur. Kandidát doktorského studia v této oblasti by měl kromě samostatného přístupu k využití teoretických postupů k interpretaci experimentálních dat ovládat též laboratorní postupy fyzikálně chemické laboratoře a být schopen samostatně používat a konstrukčně rozvíjet chromagrafické separační postupy, jako například gelová chromatografie s vícenásobnou detekcí jako jedné z nejvhodnějších metod k získání experimentálních dat ke statistické analýze rozměrů polymerních molekul a jejich hydrodynamických vlastností.

Centrum polymerních materiálů a technologií Otty Wichterla - CPMTOW

Centrum biomedicinálních polymerů - CBMP

Centrum polymerních senzorů - CPS

Polymery pro energetiku - EnergoLab


Ústav makromolekulární chemie AV ČR v.v.i.

Heyrovského nám. 2
162 06 Praha 6
tel:+420 296 809 111
fax:+420 296 809 410

Strategie 21

Molekuly a materiály pro život