Školitel
(případně konzultant)
Ing.Jan Kučka, PhD
Název tématuBinární hybridní nanočástice s polymerním obalem pro neinvazívní zobrazování
AnotaceCílem dizertační práce je vývoj hybridních nanočástic s anorganickým jádrem a polymerním obalem pro funkční zobrazování in vivo. Nanočástice budou sloužit jednak pro neinvazívní zobrazování pevných nádorů s dvoufázovým cílením a jednak jako bimodální systémy, založené na dvou nezávisle sledovatelných značkách – nanočásticové a nízkomolekulární, které budou spojeny polymerní štěpitelnou spojkou. Takový systém by měl následně umožnit současné sledování polohy a viability implantovaných buněk in vivo. Součástí práce je polymerní syntéza, příprava nanočástic a následně jejich polymerní coating, fyzikálně-chemická charakterizace těchto nanosystémů, jejich radioaktivní značení a ve spolupráci s biologickým pracovištěm testování na in vitro a in vivo modelech.

Centrum polymerních materiálů a technologií Otty Wichterla - CPMTOW

Centrum biomedicinálních polymerů - CBMP

Centrum polymerních senzorů - CPS

Polymery pro energetiku - EnergoLab


Ústav makromolekulární chemie AV ČR v.v.i.

Heyrovského nám. 2
162 06 Praha 6
tel:+420 296 809 111
fax:+420 296 809 410

Strategie 21

Molekuly a materiály pro život