Školitel
(případně konzultant)
Ing.Richard Laga, Ph.D.
Název tématuSyntetické polymerní vakcíny
AnotaceVakcinace si vydobyla nezastupitelnou pozici při prevenci infekčních onemocnění, stále většího významu nabývá i její využití v nádorové imunoterapii. Bezpečná a účinná vakcína vyžaduje, kromě specifického antigenu, rovněž použití pomocných imuno-modulačních látek, tzv. adjuvancií. Adjuvancia stimulují buňky imunitního systému, čímž zvyšují imunitní odezvu vůči podané vakcíně. Použití volných adjuvancií, spolu s vakcínou, je ale limitováno jejich poměrně vysokou toxicitou, omezenou rozpustností ve vodných roztocích a nízkou schopností interagovat s buněčnými receptory. Elegantní řešení nabízí současné navázání antigenu a adjuvancia na hydrofilní polymerní nosič. Cílem disertace bude vývoj nových typů plně syntetických polymerních vakcín pro efektivní imunizaci organizmu. Disertační práce bude zaměřena na syntézu a fyzikálně-chemickou charakterizaci konjugátů syntetických polymerů - nosičů, adjuvancií a antigenů s ohledem na jejich schopnosti specificky aktivovat komponenty imunitního systému in vitro a in vivo. Kromě syntézy a charakterizace polymerních vakcín bude kladen důraz i na studium vlivu struktury a architektury polymerního nosiče, způsobu navázání adjuvancia a antigenu k nosiči, či efektu cíleného směrování konjugátů k imunitním buňkám.

Centrum polymerních materiálů a technologií Otty Wichterla - CPMTOW

Centrum biomedicinálních polymerů - CBMP

Centrum polymerních senzorů - CPS

Polymery pro energetiku - EnergoLab


Ústav makromolekulární chemie AV ČR v.v.i.

Heyrovského nám. 2
162 06 Praha 6
tel:+420 296 809 111
fax:+420 296 809 410

Strategie 21

Molekuly a materiály pro život