Školitel
(případně konzultant)
Mgr.Martin Hrubý, Ph.D.
Název tématuVývoj, analýza a charakterizace struktury samouspořádaných nanočásticových dopravních systémů pro biologicky aktivní látky pokročilými instrumentálními technikami
AnotaceCílem dizertační práce je vývoj, detailní analýza a charakterizace struktury samouspořádaných nanočásticových dopravních systémů pro biologicky aktivní látky pokročilými instrumentálními technikami. Nanoprecipitací budou připraveny stéricky a elektrostaticky stabilizované formulace nanočástic obsahující terapeuticky účinné látky (např. přírodní imunomodulátory, chelátory kovů, nekovalentně vázaná antibiotika aj.). Nanočástice budou následně detailně studovány statickým, dynamickým a elekroforetickým rozptylem světla, rozptylem rentgenového záření a neutronů a dále pak řadou technik využívající fluorescenci. Charakterizace těchto systémů bude doplněna separačními metodami – frakcionací tokem v poli, gelovou chromatografií pro studium výchozích polymerních matric pro přípravu nanočástic a současně konvenčními chromatografickými metodami pro stanovení obsahu účinných látek. Analytické metody budou optimalizovány pro analýzu komplexních vzorků. Poté budou systémy otestovány na spolupracujících biologických pracovištích in vitro a in vivo.

Centrum polymerních materiálů a technologií Otty Wichterla - CPMTOW

Centrum biomedicinálních polymerů - CBMP

Centrum polymerních senzorů - CPS

Polymery pro energetiku - EnergoLab


Ústav makromolekulární chemie AV ČR v.v.i.

Heyrovského nám. 2
162 06 Praha 6
tel:+420 296 809 111
fax:+420 296 809 410

Strategie 21

Molekuly a materiály pro život