Školitel
(případně konzultant)
RNDr.Petr Toman, PhD
Název tématuVýběr materiálů pro nové molekulární elektronické součástky
AnotaceNáplní práce bude teoretické studium elektrických a optických vlastností organických látek doplněné provedením potřebných experimentů. Zvláštní pozornost bude věnována možnostem modulace transportu nosičů náboje v polymerních systémech světlem. Cílem je vytvoření teoretických modelů a optimalizace vlastností materiálů vhodných pro konstrukci nových molekulárních elektronických prvků jako jsou optoelektrické spínače, senzory, transistory řízené polem a plošné LED.

Centrum polymerních materiálů a technologií Otty Wichterla - CPMTOW

Centrum biomedicinálních polymerů - CBMP

Centrum polymerních senzorů - CPS

Polymery pro energetiku - EnergoLab


Ústav makromolekulární chemie AV ČR v.v.i.

Heyrovského nám. 2
162 06 Praha 6
tel:+420 296 809 111
fax:+420 296 809 410

Strategie 21

Molekuly a materiály pro život