Školitel
(případně konzultant)
Ing.Milena Špírková, CSc.
Název tématuNové polyuretanové systémy - příprava a multidisciplinární charakterizace
AnotaceDisertační práce bude zaměřena na přípravu a charakterizaci nových polyurethanových (PU) elastomerů, filmů a nátěrů s makrodiolovou složkou zejména na bázi polykarbonátů, a na jejich srovnání s 'klasickými' PU, tj. polyetherovýni nebo polyesterovými polyurethany. (Dalšími reakčními složkami budou: alifatické nebo aromatické diisokyanáty a alifatické prodlužovače řetězce/síťovadla). Ve vybraných případech budou nanoplniva součástí reakčních systémů. Syntéza bude vedena jednostupňově i dvoustupňově, v bloku i v přítomnosti vhodných rozpouštědel. Ke studiu vztahu: suroviny - způsob přípravy - finální vlastnosti bude použita multidisciplinární charakterizace zahrnující klasické i pokročilé analytické metody (např. mikroskopie atomových sil, AFM).

Centrum polymerních materiálů a technologií Otty Wichterla - CPMTOW

Centrum biomedicinálních polymerů - CBMP

Centrum polymerních senzorů - CPS

Polymery pro energetiku - EnergoLab


Ústav makromolekulární chemie AV ČR v.v.i.

Heyrovského nám. 2
162 06 Praha 6
tel:+420 296 809 111
fax:+420 296 809 410

Strategie 21

Molekuly a materiály pro život