Ústav makromolekulární chemie AV ČR
banner

Výzkum na zakázku

Vedle základního výzkumu a řešení badatelských projektů je nedílnou součástí aktivity Ústavu makromolekulární chemie AV ČR také úzká spolupráce s průmyslovými společnostmi při řešení aktuálních problémů aplikovaného a průmyslového výzkumu. Dlouhodobá investiční strategie ústavu vedla k soustředění velmi kvalitního přístrojového vybavení na jednom místě. Díky tomu mohlo dojít k založení „Centra materiálového výzkumu“ jako infrastruktury, která je k dispozici jak dalším vědeckým institucím, tak i průmyslovým společnostem. Zkušené týmy odborníků tak mohou zájemcům nabídnout spolupráci při řešení problémů v celé řadě oblastí chemie a fyziky.

Zaměstnanci ústavu mají zkušenosti ve výzkumu

 • syntézy polymerů
 • charakterizace polymerů
 • chemické analýzy
 • bio-medicinálních polymerů
 • polymerních membrán
 • rheologie polymerů
 • polymerních sítí
 • polymerních sorbentů
 • polymerních materiálů
 • degradace a stabilizace polymerů
 • zpracování plastů
 • recyklace plastů

Ústav vlastní zařízení nezbytná pro současný výzkum v řadě oblastí polymerní vědy

 • syntéza v laboratorním měřítku
 • elementární analýza
 • stanovení molekulární hmotnosti
 • strukturní analýza (rentgenová analýza)
 • IR a UV spektroskopie
 • NMR spektroskopie
 • EPR spektroskopie
 • kapalinová chromatografie
 • hodnocení mechanického chování
 • světelná a elektronová mikroskopie, mikroskopie atomárních sil
 • diferenciální skanovací kalorimetrie
 • reologie tavenin

Pracovníci ústavu jsou schopni nabídnout své služby v oblasti

 • licencí a know-how
 • výzkumu na zakázku
 • konzultací
 • komplexní charakterizace struktury
 • vyhodnocení expertních projektů
 • výukových kurzů
 • organizování konferencí
Těšíme se na Vaše dotazy, zprávu nebo návštěvu.
 
Ing. Sedláková Zdeňka CSc.

Tel:
296 809 255
Fax:
296 809 410
Email: sedlakova