Studium - Polymery pro elektroniku a fotoniku

Doktorská studia

Téma Školitel /
Konzultant
Modelování transportu náboje v organických látkách RNDr. Petr Toman, Ph.D.
Mgr. Miroslav Menšík, Dr.