Ústav makromolekulární chemie AV ČR
banner

Polymery pro optoelektronické a energetické aplikace

RNDr. Jiří Pfleger, CSc.

Centrum polymerů pro optoelektronické a energetické aplikace se soustřeďuje na optické, elektronické a elektrické jevy v polymerech a na pokročilé materiály pro skladování a konverzi energie. Využívá přitom návazné spolupráce chemiků, fyziků a vědců z oblasti materiálového výzkumu. Výzkum polymerních membrán v ÚMCH se stal základem pro vznik membránového průmyslu a technologií v ČR.

Příprava nanostrukturovaných vodivých polymerů, zejména polyanilinu a polypyrrolu, je předmětem studia ve vědeckém oddělení Vodivých polymerů.

Experimentální a teoretický výzkum elektronických a optických jevů v polovodivých polymerech používaných v solárních článcích, elektroluminiscenčních diodách, organických tranzistorech a paměťových prvcích probíhá v těsné součinnosti s vývojem materiálů a vodivých inkoustů pro flexibilní tištěnou elektroniku v oddělení Polymerů pro elektroniku a fotoniku.

Slibná budoucnost je očekávána na poli organicko‑anorganických hybridních materiálů vyvíjených v oddělení Anorganických materiálů pro konverzi energií. Pevné iontově vodivé materiály se smíšenou elektronovou a iontovou vodivostí jsou novou třídou vodičů.

Využití vodivých polymerů pro membránovou separaci patří rovněž k perspektivním výzkumným směrům v oddělení polymerních membrán. Membránové technologie přispívají i ke konstrukci palivových článků.