Ústav makromolekulární chemie AV ČR
banner

Zpracování polymerních materiálů

Oddělení se zabývá základním výzkumem přípravy a vlastností polymerních materiálů. Hlavní pozornost je věnována:

  • studiu přípravy, struktury a vlastností nanokompozitů s polymerní matricí
  • studiu průběhu krystalizace polymerů

Současná témata výzkumu dále zahrnují:

  • pokusy s dlouhodobou degradací a stárnutím polyolefinů, styrenových polymerů a jejich směsí, odhad zbytkové oxidační stability vzorků po stárnutí a předpovědi životnosti, jakož i vyhodnocení účinnosti různých stabilizačních systémů
  • korelace rozsahu oxidačních poškození recyklovaných polymerů se změnami ve zpracovatelnosti; přínos restabilizace
  • využití termoanalytických metod (DSC,TGA) pro charakterizaci homopolymerů, polymerních směsí, kompozitů a blokových kopolymerů.
  • studium podmínek thermodynamické stability složitých polymerních soustav, včetně makrofázové separace v polymerních směsích, mikrofázové separace v blokových kopolymerech, krystalizace a kapalně-krystalického chování v polymerních systemech a charakterizace povrchového a mezifázového napětí v taveninách polymerů.

Výsledky základního výzkumu jsou využívány při studiu recyklace komunálních odpadních plastů a vývoji nových materiálů pro aplikace v průmyslu i medicině.

Aplikovaný výzkum se zabývá směsmi polystyren/polyolefin, polyamid/ABS, polyethylen/polypropylen, polykarbonát/SAN a jinými za použití nereaktivních i reaktivních kompatibilizátorů. Cílem těchto projektů je dosažení vyvážené kombinace užitných vlastností jako bariérové mechanické charakteristiky, chemická odolnost-houževnatost atd. Zvláštní pozornost je věnována recyklaci odpadních plastů za použití speciálních reaktivních kompatibilizačních systémů vedoucích k houževnatým materiálům při zachování termoplastického chování.