Ústav makromolekulární chemie AV ČR
banner

Přístroje - Zpracování polymerních materiálů

 • Mikroextruder HAAKE Mini CTW
 • Míchací komora Brabender Plasticorder W50EHT
 • Dvoušnekový extruder DSE 20 (Brabender)
 • Vstřikolis ENGELSPEX Victory 50
 • Rotační reometr Physica MCR 501 (Anton Paar) vybavený elektro-reologickou celou
 • Kapilární reometr Rosand RH2000 (Malvern)
 • Rotační reometr / dynamicko-mechanický analyzátor ARES G2 (TA Instruments)
 • DSC kalorimetr 8500 (PerkinElmer)
 • DSC kalorimetr Q2000 (TA Instruments)
 • Termogravimetrický analyzátor Pyris 1 TGA (PerkinElmer) ve spojení s FTIR spektrometrem pro on-line analýzu plynné fáze (TGA-FTIR)
 • FTIR spektrometr Spectrum 100 (PerkinElmer) s jednoodrazovým ATR nástavcem
 • Univerzální zkušební přístroj Instron model 6025/5800R
 • Instrumentované rázové kladivo Charpy
 • Monomodální mikrovlnný reaktor Discover SP (CEM)
 • Multimodální mikrovlnný reaktor (Romill)
 • Přístroj pro urychlené povětrnostní stárnutí Atlas Ci 3000+ (Atlas Material Testing Technology)
 • FDM 3D tiskárna Prusa I3 MK3
 • Vibrační hustoměr Anton-Paar DMA 5000 s externí celou DMA 512P
 • Zařízení pro měření povrchového a mezifázového napětí kapalin do 250 °C metodou visící kapky