Studium - Morfologie polymerů

Doktorská studia

Téma Školitel /
Konzultant
Biodegradovatelné polymerní systémy pro medicinální aplikace doc. RNDr. Miroslav Šlouf, Ph.D.