Ústav makromolekulární chemie AV ČR
banner

Přístroje - Morfologie polymerů

1. Mikroskopie

1.1. Elektronová mikroskopie

 • SEM mikroskop MAIA3 (Tescan)
  • FEG rastrovací elektronový mikroskop s vysokým rozlišením (1 nm), konfigurace optimalizovaná pro studium struktury polymerních materiálů
  • režimy HVSEM, LVSEM, Cryo-SEM: možnost měření nevodivých vzorků a obsahujících vodu ve zmraženém stavu
  • detektory SE, BSE, STEM: topografie povrchů, materiálový kontrast, vnitřní struktura
  • detektor EDX (X-MaxN 20; Oxford Instruments, UK): mikroprvková analýza
 • SEM mikroskop Vega Plus TS 5135 (Tescan):
  • standardní rastrovací elektronový mikroskop
  • detektory SE, BSE, STEM: topografický kontrast, materiálový kontrast, vnitřní struktura
 • TEM mikroskop Tecnai G2 Spirit (FEI):
  • standardní transmisní elektronový mikroskop, 120kV
  • bright/dark field (BD/DF), electron diffraction (ED), microanalysis (EDX): studium detailní struktury polymerních materiálů včetně mikroprvkové analýzy
  • cryo-nástavec: možnost studia zmražených vzorků a/nebo roztoků nanočástic

1.2. Světelná mikroskopie

 • standardní světelné mikroskopy:
  • mikroskop DM6000 M (Leica), s mikrotvrdoměrem
  • mikroskop Nikon Eclipse 80i (Nikon), s miniaturním trhacím strojem
  • vybavení obou mikroskopů: prošlé a odražené světlo; polarizované světlo; světlé pole, temné pole, fázový kontrast, 3D-fokus; mikrovýhřevné stolky: Mettler FP52/FP5, Linkam THMS 600/TMS 9
 • laserový skanovací konfokální mikroskop (sdílený v rámci centra CBMP):
  • konfokální mikroskop LSM FV1200 IX83 (Olympus), invertovaný, s modulem PicoQuant (PicoQuant)
  • vybavení mikroskopu: materiálová mikroskopie (prošlé a odražené světlo, DIC...), biologická mikroskopie (fluorescenční LSCM, metody FRAP, RISC...), časově rozlišená mikroskopie a rozptyl světla (FCS, FCCS, FLIM, FLCS...)
 • starší mikroskopy:
  • mikroskop Zetopan Pol (Reichert)
  • stereomikroskop SMZ-2T (Nikon)

1.3. Příprava vzorků pro mikroskopii

 • Ultramikrotomy s cryo-nástavcem: Ultracut UCT (Leica), EM UC7 (Leica)
 • Ultramikrotom pro pokojovou teplotu: Ultrotome III (LKB Bromma)
 • Příprava skleněných nožů pro (ultra)mikrotomii: Knifemaker 7800 (LKB Bromma)
 • Rychlé mražení vzorků pro TEM: EMS-002 cryo workstation/rapid immersion freezer (EMS)
 • Mikrotomy: Sledge microtome (Meopta), Rotary microtome RM 2155 (Leica)
 • Vacuum sputter coaters: SCD 050 (Balzers), SCD 050 (Leica)
 • Vacuum evaporation device: JEE-4C (Jeol)

2. Mikromechanické vlastnosti

 • Mikrotvrdoměr VMHT AUTO man (UHL); Vickersův neinstrumentovaný mikrotvrdoměr; možnost měření mikrotvrdosti, mikrocreepu, mikroplasticity
 • Mikro/nanotvrdoměr Micro Indentation Tester (CSM); Instrumentovaný mikro/nanoindentor; možnost měření indentační tvrdosti, modulu, creepu, elastické části indentační práce...
 • Miniaturní trhací stroj – TST350 (Linkam); mini-tahový stroj spojený se světelným mikroskopem

3. Creep

 • Creep v tahu (makroskopický); vlastní zařízení pro testování creepu (odolnosti vůči dlouhodobé zátěži), propojeno s počítačem.
 • Creep indentační (mikroskopický); mikro-indentační creep-ové experimenty provádíme na instrumentovaném mikrotvrdoměru.