Ústav makromolekulární chemie AV ČR
banner

Řízené makromolekulární syntézy

Zabýváme se syntézou nových polymerních materiálů s definovaným složením a strukturou (homopolymery; statistické, blokové, roubované a větvené kopolymery; polymerní kartáče) prostřednictvím metod roztokové, srážecí a emulzní radikálové polymerizace, řízené radikálové polymerizace (ATRP a podobné metody, RAFT, NMP), aniontové polymerizace a polyadiční polymerizace. Provádíme i postmodifikace přírodních a syntetických polymerů.

Naše expertíza nachází využití v rámci rozličných projektů zaměřených především na přípravu materiálů s aplikacemi v biologii a medicíně. Dále také studujeme a optimalizujeme protokoly radikálové polymerizace s reverzní deaktivací a rozšiřujeme tak možnosti využití této metodiky v rámci polymerní syntézy. Oddělení je rovněž aktivní v oblasti transferu znalostí a technologií.

Současné směry výzkumu

 • Návrh a příprava nových forem zdravotnických přípravků pro urychlení hojení akutních ran, chronických mikrobiálně kontaminovaných ran a zánětlivých onemocnění trávicího traktu (CA 2963582C, CZ 305391B6, CZ 308047B6, CZ 308284B6)
 • Syntéza amfifilních kopolymerů pro izolaci membránových proteinů
 • Syntéza a modifikace polymerů pro mikroenkapsulaci pankreatických buněk pro léčbu diabetu prvního typu (Sci. Rep. 2018)
 • Vývoj kopolymerů pro nátěrové hmoty používané v automobilovém průmyslu (spolupráce s průmyslovým partnerem)
 • Příprava a charakterizace polymerních sítí pro sekvestraci žlučových kyselin
 • Příprava a charakterizace lineárních polymerů a polymerních sítí obsahujících antioxidant ve své struktuře; in vitro stanovení jejich antioxidačních vlastností
 • Příprava nových materiálů modifikací grafenoxidu vybranými funkčními skupinami a polymerními řetězci (RSC Adv. 2020, Eur. Polym. J. 2017)
 • Syntéza amfifilních kopolymerů a polyelektrolytů s různou architekturou za účelem studia jejich roztokového chování (Macromolecules 2019, ACS Macro Lett. 2018)
 • Studium a optimalizace technik mědí katalyzované řízené radikálové polymerizace (Polym. Chem. 2019, Macromolecules 2020)
 • Modifikace povrchů za účelem ovlivnění interakcí mezi buňkami a povrchem & analýza interakcí savčích buněk s vyvinutými polymerními matricemi a povrchy (Macromol. Biosci. 2020)
 • Příprava a charakterizace ultratenkých “non-fouling” polyurethanových filmů pro biomedicinální aplikace

Současné projekty

 • Vývoj nových aplikačních forem přípravku pro urychlení hojení ran (Ministerstvo průmyslu a obchodu, program TRIO)
 • Biochemické studie membránových raftů a imunoreceptorů založené na kopolymerech desintegrujících buněčné membrány (Grantová agentura ČR)
 • Nová generace multikomponentních PMCG mikrokapslí s cíleně upraveným biologickým rozhraním pro zamezení imunitní odezvy po transplantaci (Juvenile Diabetes Research Foundation, USA)
 • Výzkumné zakázky od průmyslových partnerů z ČR a USA

Spolupráce

 • Ústav polymerů, Slovenská akademie věd
 • CellTrans Inc. (USA)
 • Katedra fyzikální a makromolekulární chemie, Přírodovědecká fakulta, Univerzita Karlova
 • Universita v Siegen (Německo)
 • Axalta Coating Systems Inc. (USA)
 • Wake s.r.o. (ČR)
 • VH Pharma, a.s. (ČR)