Ústav makromolekulární chemie AV ČR
banner

Řízené makromolekulární syntézy

Zabýváme se syntézou nových polymerních materiálů s definovaným složením a strukturou (homopolymery; statistické, blokové, roubované a větvené kopolymery; polymerní kartáče) prostřednictvím metod roztokové, srážecí a emulzní radikálové polymerizace, řízené radikálové polymerizace (ATRP a podobné metody, RAFT, NMP), aniontové polymerizace a polyadiční polymerizace. Provádíme i postmodifikace přírodních a syntetických polymerů.

Současné směry výzkumu:

 • Návrh a příprava nových forem zdravotnických přípravků pro urychlení hojení akutních ran, chronických mikrobiálně kontaminovaných ran a zánětlivých onemocnění trávicího traktu (spolupráce s průmyslovým partnerem)
 • Syntéza amfifilních kopolymerů pro izolaci membránových proteinů
 • Syntéza a modifikace polymerů pro mikroenkapsulaci pankreatických buněk pro léčbu diabetu prvního typu
 • Vývoj kopolymerů pro nátěrové hmoty používané v automobilovém průmyslu (spolupráce s průmyslovým partnerem)
 • Příprava a charakterizace polymerních sítí pro sekvestraci žlučových kyselin
 • Příprava a charakterizace lineárních polymerů a polymerních sítí obsahujících antioxidant ve své struktuře; in vitro stanovení jejich antioxidačních vlastností
 • Příprava nových materiálů modifikací grafenoxidu vybranými funkčními skupinami a polymerními řetězci
 • Syntéza amfifilních kopolymerů a polyelektrolytů s různou architekturou za účelem studia jejich roztokového chování
 • Studium a optimalizace technik mědí katalyzované řízené radikálové polymerizace
 • Modifikace povrchů za účelem ovlivnění interakcí mezi buňkami a povrchem & analýza interakcí savčích buněk s vyvinutými polymerními matricemi a povrchy
 • Příprava a charakterizace ultratenkých “non-fouling” polyurethanových filmů pro biomedicinální aplikace

Projekty:

 • Vývoj nových aplikačních forem přípravku pro urychlení hojení ran (Ministerstvo průmyslu a obchodu, program TRIO)
 • Biochemické studie membránových raftů a imunoreceptorů založené na kopolymerech desintegrujících buněčné membrány (Grantová agentura ČR)
 • Nová generace multikomponentních PMCG mikrokapslí s cíleně upraveným biologickým rozhraním pro zamezení imunitní odezvy po transplantaci (Juvenile Diabetes Research Foundation, USA)
 • Výzkumné zakázky od průmyslových partnerů z ČR a USA