Pracovníci - Řízené makromolekulární syntézy

Pracovníci - Společná fotografie
Jméno Pozice E-mail Telefon  
Ing. Zdeňka Sedláková, CSc. Vedoucí oddělení sedlakova 296 809 255 RID
RNDr. Miroslav Janata, CSc. Zástupce vedoucího oddělení janata 296 809 248 RID
Štěpán Adamec Laborant adamec 296 809 276
Ing. Eva Čadová Technický pracovník cadova 296 809 276 RID
Tereza Klímová Laborant klimova 296 809 252
RNDr. Lenka Poláková, Ph.D. Vědecký pracovník polakova 296 809 252 RID
Ing. Rafał Poreba, Ph.D. Vědecký pracovník poreba 296 809 278 RID
Mgr. Vladimír Raus, Ph.D. Vědecký pracovník raus 296 809 259 RID
Jana Rovenská Laborant rovenska 296 809 257
Manisha Singh, Ph.D. Vědecký pracovník singh 296 809 278
Jana Šrotýřová Laborant srotyrova 296 809 252
Sachin Gupta, MSc. Ph.D. student guptasachin 296 809 248
Lucas Rannier Melo de Andrade, MSc. UNESCO/IUPAC student melodeandrade 296 809 276