Ústav makromolekulární chemie AV ČR
banner

Nadmolekulární struktury a samoasociační procesy

Mgr. Martin Hrubý, Ph.D., DSc.   (mhruby@centrum.cz)

Oddělení:

Centrum je zaměřeno na výzkum supramolekulárních a samoasociačních polymerních systémů. Propojuje možnosti syntézy a tvorby samoasociujících polymerů s fyzikálně chemickým výzkumem samoasociačních procesů a se znalostmi z oblasti strukturních analýz nadmolekulárních systémů.

Výzkum nadmolekulárních struktur polymerů patří ke klíčovým směrům současné polymerní vědy. Je základem, na který navazují mnohé další výzkumné programy ÚMCH, zejména orientované na nanostrukturované polymerní materiály a dále na biomakromolekulární polymerní systémy určené pro využití v oblasti nanomedicíny a diagnostiky.

Centrum je vybaveno špičkovou technikou pro statický a dynamický rozptyl světla, maloúhlový rozptyl roentgenového záření.

Metoda elektronové paramagnetické rezonance je využívána nejen Centrem nadmolekulárních struktur a samoasociačních procesů ale slouží zároveň i pro obecné studium paramagnetických sloučenin v polymerní a biopolymerní sféře.

Součástí Centra je autorizovaná radionuklidová laboratoř, ojedinělá svého druhu. Hlavním výzkumným záměrem v současné době je syntéza polymerů nesoucích radioaktivní atom pro biomedicínské aplikace.