Ústav makromolekulární chemie AV ČR
banner

Projekty - Polymerní a koloidní imunoterapeutika

Výzkumná činnost oddělení je spolufinancovaná z prostředků národních grantových agentur a ministerstev včetně Grantové agentury České republiky (GA ČR), Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky (MŠMT ČR) či Ministerstva zdravotnictví České republiky (MZ ČR).

V současné době řešíme následující projekty:

Nové paradigma pro funkční kontrastní látky pro 31P zobrazování magnetickou rezonancí

Ing. Richard Laga, PhD. – spoluřešitel za ÚMCH AV ČR
MZ ČR (NU20-08-00095)
2020 – 2024