Ústav makromolekulární chemie AV ČR
banner

Chemie a fyzika povrchů a bio-materiálových rozhraní

Oddělení se zaměřuje na vývoj přípravy syntetických bioresponzivních polymerních povrchů s definovanými fyzikálně chemickými vlastnostmi a známým stavem bioaktivních koncových skupin.

Oddělením vyvinuté vznikající koncepty polymerní chemie, povrchového inženýrství a biofunkcionalizace napomáhají zlepšení vlastostí soudobých polymerních povrchů používaných jako biomateriály, podpůrné struktury, senzory a čipové zkoušečky atd. Výzkumný tým je složen z vědců a studentů s mnohooborovou kvalifikací zahrnující organickou, fyzikální a analytickou chemii, chemické inženýrství. biofyziku, biochemii a biotechnologii. Mezioborové projekty se zabývají chemií a fyzikou rozdílných povrchů a biorozhraní a rovněž se snaží vysvětlit a řídit složité interakce mezi povrchy různých materiálů (používaných v různých aplikacích jako mikroelektronice, zacházení s námořními usazeninami, biolékařských a biotechnologických zařízeních a tkáňovém inženýrství) a prostředími, kterým jsou tyto povrchy vystaveny.