Ústav makromolekulární chemie AV ČR
banner

Přístroje - Chemie a fyzika povrchů a bio-materiálových rozhraní

K-Alpha+ X-ray Photoelectron Spectrometer

K-Alpha+ (ThermoFischer SCIENTIFIC) plně integrovaný monochromatický XPS systém s hloubkovým profilováním. Umožnuje podrobnou analýzu chemického složení povrchu materiálu a určení vazebných stavů jednotlivých identifikovaných prvků.

   

 

Spectroscopic Ellipsometer J.A. Woollam M2000

Elipsometr s rotačním kompenzátorem pracující v rozsahu vlnových délek 250-1000nm (Xe lampa). Tento přístroj je vybavený zaměřovací mikro-sondou se schopností rozlišit body o velikosti 100 μm; kalibrovatelné mapování povrchu vzorku; komorou pro elipsometrickou charakterizaci in-situ.

   

 

Imaging spectroscopic Ellipsometer Nanofilm EP3

A nulling spectroscopic ellipsometer enabling CCD surface mapping within the illuminated area with a lateral resolution of 1 μm. The ellipsometer is equipped with a calibrated positioning stage, in-situ cell and various magnification objectives (×5, ×10, ×20).

 

Quartz Crystal Microbalance with dissipation monitoring

QSense Explorer - Quartz Crystal Microbalance with dissipation monitoring (QCM-D, Biolin Scientific) for measuring mass and viscosity in processes occurring at or near surfaces. The QCM-D set-up is capable of working in temperature range between 15–65°C and enables simultaneous ellipsometric and microscopic measurements.

 

Surface Plasmon Resonance

Spectroscopic 4-channel and 6-channel with dispersionless microfluidics system surface plasmon resonance biosensor custom-made by the Institute of Photonics and Electronics CAS records extremely small changes of refractive index on a surface, for example to measure interactions of ultrathin layers with biological fluids.

 

Gel Permeation Chromatography with multi-angle light scattering detector

Gel permeation chromatography with online UV/visible spectrometer, differential refractive index, and multi-angle light scattering detector including dynamic light scattering accessory allows determination of absolute polymer molar mass distribution, hydrodynamic radius and conformational information in aqueous buffer solution.