Ústav makromolekulární chemie AV ČR
banner

Projekty - Biolékařské polymery

Prostředky k financování základního a aplikovaného výzkumu úspěšně získáváme od národních grantových agentur, včetně Grantové agentury ČR, Ministerstva zdravotnictví České republiky, Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky (MŠMT) či Ministerstva průmyslu a obchodu ČR. Náš výzkum byl nedávno financován také z Operačního programu EU „Vzdělávání pro konkurenceschopnost“ a Národního programu udržitelnosti I a II spravovaného MŠMT. Navíc intenzivně spolupracujeme se soukromými společnostmi.

V současné době máme finanční podporu pro následující projekty:

Grantová agentura ČR (projekty č. 22-00262S, 22-12483S, 23-05642S)

Ministerstvo zdravotnictví ČR (projekt č. NU21-03-00273, NU21-08-00510, NU21-08-00280)

Financováno Evropskou unií – Nová generace EU – Národní institut pro výzkum rakoviny (Program EXCELES, ID Projekt č. LX22NPO5102)

Technologická agentura České republiky – Národní centra kompetence (projekt REkombinantní TEchnologie pro MEDicínu, kód projektu.TN02000122), Národní program obnovy (TN02000122/001N)

Evropský fond pro regionální rozvoj - projekt "Excelence v regenerativní medicíně" (č. CZ.02.01.01/00/22_008/0004562).