Ústav makromolekulární chemie AV ČR
banner

Středoškolská odborná činnost

Ústav makromolekulární chemie dlouhodobě vychází vstříc středoškolákům se zájmem o absolvování několikaměsíční stáže v rámci SOČ. Jednotlivá vědecká pracoviště, zabývající se základním výzkumem napříč polymerní vědou, umožňují profesionální vedení a práci ve špičkově vybavených laboratořích. Lze si vybrat jedno z aktuálně nabízených témat, nebo se domluvit individuálně dle vlastních preferencí na konkrétním vědeckém pracovišti.

Aktuální témata

Připravujeme.

 

Pracoviště ústavu: ÚMCH - Vědecká centra a oddělení

Web SOČ: Středoškolská odborná činnost

Kontakt: Ing. Martin Studenovský, Ph.D. (studenovsky, tel. +420 296 809 230)