Ústav makromolekulární chemie AV ČR
banner

Přihláška k doktorskému studiu

Dovolujeme si Vás informovat, že vyplněním přihlášky k doktorskému studiu poskytujete ÚMCH své osobní údaje, a to za účelem realizace výběrového řízení a případného uzavření pracovní smlouvy. Vaše osobní údaje budou zpracovávány pouze v nezbytném rozsahu a pouze po dobu trvání výběrového řízení na doktorandské studium. Zpracování Vašich osobních údajů bude dostatečně zabezpečeno, Vaše osobní údaje nebudou bez Vašeho souhlasu předávány třetím osobám.