Ústav makromolekulární chemie AV ČR
banner

Detail tématu

Téma Dynamické povrchové napětí v taveninách polymerů.
Školitel RNDr. Josef Jůza, CSc.
Oddělení Zpracování polymerních materiálů
Anotace Na časovém vývoji naměřených hodnot povrchových napětí se podílí vývoj dynamického povrchového napětí daného fyzikálními změnami, a posléze chemické změny.
Běžně se pracuje s hodnotami statického povrchového napětí, naměřené hodnoty však často odpovídají dynamickému povrchovému napětí povrchu určitého stáří.
Vývoj dynamického povrchového napětí je výsledek řady procesů, a to jak důkladně probádaných, tak těch méně popsaných. V literatuře lze najít několik rovnic vycházejících z různého děje, kterým je změna řízena.
Uchazeč by se po nastudování problematiky měl zabývat posouzením, které z publikovaných rovnic a tím i mechanismů odpovídají vývoji povrchového napětí v jednotlivých materiálech za různých podmínek, a určením parametrů těchto rovnic. Poté by měl pokračovat rozvíjením vlastních teorií a modelů popisujících vývoj povrchového napětí v čase včetně jejich ověření.

Uchazeč by měl mít znalosti zejména z fyzikální chemie.
Protože při práci budou nutné úpravy měřicího softwaru, je vyžadována dovednost v programování v jazyce C.
Dále znalost nebo ochota se naučit pracovat s nelineární regresí experimentálních dat.
Vysoké školy