Ústav makromolekulární chemie AV ČR
banner

Detail tématu

Téma Architektura lanthanidových nanomarkerů potažených polymerem pro multimodální zobrazování v biologii a medicíně
Školitel Ing. Daniel Horák, CSc.
Konzultant Mgr. Oleksandr Shapoval, PhD.
Oddělení Polymerní částice
Anotace Ke sledování strukturálních, funkčních a molekulárních změn v biologických tkáních se hojně používají různé moderní zobrazovací technologie. Každá z nich má své výhody a omezení, jako je nízké prostorové nebo hloubkové rozlišení a citlivost, které ztěžují získání přesných informací z požadovaného místa. Multimodální zobrazování může tyto nedostatky kompenzovat a hrát důležitou roli při optimalizaci lékařského výzkumu a klinické praxe. Tento projekt se zaměří na návrh a řízenou syntézu funkčních lanthanidových nanočástic s biokompatibilními polymerními povlaky s cílem získat nové multimodální buněčné markery. Kombinací různých lanthanidů v nanokrystalické struktuře vznikne trimodální sonda pro optické (down- a up-konverze), MRI s ultravysokým polem a rozšířené rentgenové CT zobrazování. Funkční polymery budou použity k řízení chemické a koloidní stability částic a k imobilizaci bioaktivních nízkomolekulárních sloučenin. Ve spolupráci s biologickými ústavy bude vyhodnocena účinnost lanthanidových nanomarkerů in vitro a in vivo jako multimodálních kontrastních látek z hlediska jejich schopnosti procházet hematoencefalickou bariérou, barvit buňky a vytvářet kontrast. Pro toto téma jsou vhodní studenti postgraduálního studia organické, makromolekulární a fyzikální chemie.
Vysoké školy