Ústav makromolekulární chemie AV ČR
banner

Detail tématu

Téma Selektivní funkcionalizace nanostrukturovaných biosenzorů s polymerními vrstvami s řízenou architekturou
Školitel Ing. Andres de los Santos Pereira, Ph.D.
Oddělení Chemie a fyzika povrchů a bio-materiálových rozhraní
Anotace Nanostrukturovaná optická zařízení jsou používána na vytvoření afinitních biosenzorů, které slouží pro včasnou detekci biomarkerů nemocí. Aby tato zařízení mohla fungovat v kontaktu s biologickými tekutinami potřebují – kromě vyladění optických vlastností – vhodnou úpravu povrchu senzoru. Cílem tohoto projektu je pokrytí nanostrukturovaných povrchů polymerními vrstvami, které jim poskytnou požadované fyzikálněchemické vlastnosti a chemické i biochemické funkce. Tyto vrstvy budou založené na polymerních kartáčích, které jsou odolné proti nespecifické adsorpci proteinů a zároveň umožňují připojení funkčních bioreceptorů. Na přípravu a funkcionalizaci těchto vrstev budou používány a dále rozvíjeny metody (povrchově iniciované) řízené radikálové polymerizace ATRP a RAFT a reakce “click“ chemie. Příprava vrstev bude zaměřena na materiály přítomné v nanostrukturovaných zařízeních (kovy a jejich oxidy, sklo, polovodiče, polymery) tak, aby jejich povrch byl selektivně upraven a aby byla možná prostorově rozlišená funkcionalizace. Řešitel projektu bude také využívat metody povrchové úpravy založené na procesech samouspořádání a adsorpce. Vytvořené vrstvy budou charakterizovány pomocí spektroskopické elipsometrie, infračervené a rentgenové fotoelektronové spektroskopie, mikroskopie atomárních sil a povrchové plasmonové resonance. Metody rozvinuté v rámci tohoto projektu budou aplikovány na nanostrukturované zařízení ve spolupráci s partnery v ČR a v zahraničí.
Vysoké školy