Ústav makromolekulární chemie AV ČR
banner

Detail tématu

Téma Nové iniciátory pro přípravu komplexních polymerních architektur prostřednictvím Cu-RDRP
Školitel Mgr. Vladimír Raus, Ph.D.
Oddělení Řízené makromolekulární syntézy
Anotace Práce bude zaměřena na další rozvoj nového přístupu k syntéze komplexních polymerních architektur, který byl nedávno vyvinut na našem pracovišti. Tento nový způsob spočívá ve využití trichloroacetylové skupiny jakožto multifunkčního iniciátoru pro mědí katalyzovanou radikálovou polymerizaci s reverzibilní deaktivací (tzv. Cu-RDRP), kdy tyto skupiny lze čistě, jednoduše a rychle zavádět do celé řady nízkomolekulárních i makromolekulárních substrátů prostřednictvím reakce s trichloracetyl isokyanátem. Takto lze snáze připravovat známé typy polymerních architektur, případně dosáhnout typů zcela nových. Prvním cílem práce bude optimalizace polymerizačních podmínek pro Cu-RDRP dalších tříd monomerů, zejména (meth)akrylamidů. Dále bude zkoumána citlivost různých typů spojek, prostřednictvím nichž mohou být iniciační skupiny navázány na substrát, vůči změnám pH, a rovněž související možnosti aplikačního využití (např. v „drug delivery“). Konečně téma zahrnuje i využití této nové metodologie při cílené modifikaci přírodních polymerů a také přípravu a charakterizaci nových typů polymerních architektur.
Vysoké školy