Ústav makromolekulární chemie AV ČR
banner

Detail tématu

Téma Syntéza funkčních polymerů pro léčbu a diagnostiku
Školitel Ing. Libor Kostka, Ph.D.
Konzultant RNDr. Tomáš Etrych, DSc.
Oddělení Biolékařské polymery
Anotace Oblast moderní medicíny a diagnostiky se stále více otevírá syntetickým makromolekulárním látkám a využívá jejich potenciál. Cílem této práce je design, syntéza a studium vlastností nových polymerních materiálů na bázi metakrylamidů a metakrylátů. Polymery budou připravovány novými metodami řízené polymerizace zejména RAFT nebo CuRDRP. Cílem bude příprava polymerů s lineární, diblokovou nebo různě větvenou strukturou. Těžiště práce bude spočívat v organické a polymerní syntéze nových polymerů a jejich charakterizaci pomocí moderních instrumentálních technik (SEC, FFFF, LC-MS, NMR, atd.) a jejich charakterizace stran roztokového chování a biokompatibility. Testování připravených materiálů v biologických systémech bude probíhat v rámci spolupráce s domácími i zahraničními pracovišti. Během studia nabízíme možnost zahraniční stáže v rámci spolupráce.
Znalost a zkušenosti uchazeče v organické a/nebo makromolekulární chemii jsou výhodou, a to společně s chutí učit se novým věcem v dalších oborech, např. biochemii či biologii. Nabízíme zajímavou a pestrou práci v mladém dynamickém kolektivu na špičkově vybaveném akademickém pracovišti.
Vysoké školy