Ústav makromolekulární chemie AV ČR
banner

Detail tématu

Téma Aplikace metody kyselé polymerace k získání polymerních vrstev na míru pro biosenzory.
Školitel Dr. Elena Tomšík, Ph.D
Oddělení Vodivé polymery
Anotace V současném projektu bude použita nová moderní metoda kysele asistované polymerace pro přípravu polymerů na míru. Zvláštní pozornost bude věnována vlivu Bronstedových kyselin na fyzikálně-chemické vlastnosti polymerních filmů. Pro výzkum polymerních filmů budou použity moderní elektrochemické techniky. Budou sestaveny a otestovány biosenzory.
Vysoké školy