Ústav makromolekulární chemie AV ČR
banner

Detail tématu

Téma Inteligentní elastomery a kapaliny založené na samo-uspořádávajících se kopolymerech
Školitel Dr. Adam Strachota, PhD
Oddělení Nanostrukturované polymery a kompozity
Anotace Plánovaná je syntéza několika typů nových inteligentních supramolekulárně sesíťovaných elastomerů. Jejich struktura a morfologie budou systematicky charakterizovány a budou prozkoumány jejich inteligentní vlastnosti, tak aby mohly být optimalizovány pro několik typů funkcí, např. pro teplotně ‘přepínatelnou’ viskoelasticitu v roztaveném nebo kaučukovitém stavu, tvarovou paměť, nebo možnost reakce na světlo. Elastomery by také měly být znovu zpracovatelné.
Budou proto syntetizovány polymery několika architektur založené na vysoce ohebných polymerních řetězcích, na něž bude navázáno několik typů nových kapalně krystalických (LC), nebo jiných krystalizujících molekul. Jejich nano-agregace zajistí reverzibilní sesíťování, a zároveň také dodatečné inteligentní vlastnosti uzlů sítě prostřednictvím termotropického chování nano-agregátů. Bude zkoumána možnost orientace nejslibnějších produktů za účelem získání materiálů o vysoce anizotropních vlastnostech.
Základní jakož i inteligentní materiálové vlastnosti budou zkoumány zejména termomechanickou a reologickou analýzou (pro hodnocení vlastností „chytré kapaliny“, nebo tixotropie), creepovými a relaxačními testy, samo-regeneračními testy deformovaných i přetržených vzorků (např. Mullinsův efekt po různě dlouhých dobách regenerace), tahovými zkouškami neporušených i dříve přetržených a samo-scelených vzorků, jakož i pomocí testů tvarové paměti. Další charakterizace produktů budou prováděny ve spolupráci s odděleními našeho ústavu: zejména morfologie (TEM, WAXS, SAXS), chemická mikrostruktura (NMR) a polarizační mikroskopie.
Vysoké školy