Ústav makromolekulární chemie AV ČR
banner

Detail tématu

Téma Studium strukturních vlastností polymerních nanokompozitních ultratenkých filmů.
Školitel Mgr. Alexander Zhigunov, Ph.D.
Oddělení Rentgenová a neutronová strukturní analýza
Anotace Organizované struktury v tenkých vrstvách hrají důležitou roli v rozličných aplikacích. Nanokompozitní tenké filmy na bázi kopolymerů jsou středem značné pozornost díky pokročilým architekturám, které lze přizpůsobit určíte aplikací změnou složení a podmínek depozice. Adhezní, optické a dielektrické vlastnosti mohou být ovlivněny strukturálními změnami. Začlenění různých typů anorganických nanočástic do polymerní matrice umožňuje vývoj pokročilých funkčních materiálů. V závislosti na požadovaných cílových vlastnostech se takové hybridní materiály používají v široké škále aplikací od magnetického uložení dat, solárních článků, katalyzátorů až po senzory a v nano-medicíně.
Projekt zahrnuje přípravu a charakterizaci nových ultratenkých filmů kombinujících schopnost samouspořádávání blokového kopolymeru s anorganickými nanočásticemi. Charakterizace morfologie bude prováděna pomocí několika technik, včetně transmisní elektronové mikroskopie, infračervené spektroskopie, rentgenové reflektivity a rentgenového rozptylu v malých úhlech v běžné a grazing-incidence geometrii.
Vysoké školy