Ústav makromolekulární chemie AV ČR
banner

Detail tématu

Téma Modelování transportu náboje v organických látkách
Školitel RNDr. Petr Toman, Ph.D.
Konzultant Mgr. Miroslav Menšík, Dr.
Oddělení Polymery pro elektroniku a fotoniku
Anotace Konjugované polymery a samouspořádající se organické molekuly jsou perspektivními materiály pro relativně levné a snadno připravitelné optoelektronické prvky. Díky svým polovodivým vlastnostem jsou tyto látky používány v tranzistorech řízených polem, různých typech senzorů a spínačů, světlo emitujících diodách apod. Použitelnost těchto materiálů je kriticky závislá na jejich schopnosti transportovat elektrický náboj a možnosti ovlivnění tohoto transportu vnějšími podněty. Proto je velmi důležité co nejlépe poznat mechanismus přenosu náboje. Disertační práce se zaměří na rozvoj modelů transportu náboje kombinujících kvantově mechanický popis stavů nosičů náboje a semiklasické řešení jejich přeskoků mezi molekulami. Důležitou součástí práce budou výpočty statistických rozdělení molekulárních parametrů v konkrétních organických látkách pomocí kvantově chemických a molekulárně dynamických metod. Cílem práce je objasnění vztahů mezi chemickou strukturou studovaných molekul a jejich makroskopickými elektrickými a optickými vlastnostmi. Na základě těchto poznatků budou navrženy nové materiály pro optoelektronické prvky s vylepšenými funkčními vlastnostmi.

Předpokládané znalosti uchazeče na úrovni ukončeného magisterského studia oboru fyzika. Výhodou je uživatelská znalost operačního systému Linux a alespoň pasivní znalost programovacího jazyka Fortran.
Vysoké školy