Ústav makromolekulární chemie AV ČR
banner

Detail tématu

Téma Nanokompozitní hydrogely připravené z obnovitelné kyseliny itakonové
Školitel Ing. Hynek Beneš, Ph.D.
Oddělení Zpracování polymerních materiálů
Anotace V posledních letech kvůli rostoucím obavám o životní prostředí významně vzrostl zájem o obnovitelné materiály ve všech průmyslových oblastech, zejména v polymerním průmyslu. Zatímco většina polymerů se v současné době vyrábí z petrochemických surovin, v blízké budoucnosti se očekává významný posun směrem k obnovitelným (biologickým) monomerům a udržitelnějším polymerům. Kyselina itakonová je obnovitelná nenasycená dikarboxylová kyselina a jedna z nejdůležitějších sloučenin získaných z biomasy, které lze přeměnit na širokou škálu cenných chemikálií a (polymerních) materiálů.
Doktorské téma je zaměřeno na přípravu a charakterizaci nanokompozitních hydrogelů na bázi kyseliny polyitakonové a 2D vrstevnatých kationtových nanojílů. Kyselina itakonová, také známá jako kyselina 2-methylidenbutandiová, obsahuje dvě primární karboxylové skupiny, a proto může být polymerována dvěma způsoby: i) polykondenzací karboxylových skupin např. dioly na polyestery nebo ii) radikálovou polymerací vinylidenové skupiny. V tomto doktorském projektu bude první cesta použita pro syntézu kovalentních (chemicky zesítěných) hydrogelů, zatímco druhá cesta pro přípravu fyzikálně zesítěných nanokompozitních hydrogelů. V rámci doktorského projektu se očekává několikaměsíční stáž studenta na zahraničním spolupracujícím pracovišti (Krakovská technická univerzita, Polsko). Téma je vhodné pro absolventy chemických nebo fyzikální chemických oborů, zejména makromolekulární chemie nebo makromolekulární fyziky.
Uchazeči by měli mít dobré komunikační dovednosti v angličtině (mluvené i psané), měli by být schopni pracovat v týmu i samostatně. Předpokládá se aktivní účast na zahraničních stážích, školeních a vědeckých konferencích.
Vysoké školy